ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ผถห.GUNKUL เปิดไฟเขียว ปันผลเป็นหุ้น-เงินสด แตกพาร์/ออกหุ้นกู้เพิ่ม


 


 ผู้ถือหุ้น บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) กดปุ่มอย่างพร้อมเพรียงรับปันผลเป็นหุ้นอัตราส่วน 5:1 พร้อมจ่ายปันผลในรูปเงินสด กำหนดวันรับเงิน 25 พฤษภาคมนี้ พร้อมอนุมัติเปลี่ยนราคาใช้สิทธิ GUNKUL-W เป็น 5.625 บาท จากเดิม 27 บาทต่อหุ้น และแตกพาร์จาก 1 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น แถมออกหุ้นกู้เพิ่มในวงเงิน 2,000 ล้านบาท "ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย" ตอกย้ำปีนี้ธุรกิจเติบโตทุกส่วนทั้งในและต่างประเทศ หนุนรายได้รวมปี 59 เติบโตไม่ต่ำกว่า 30%" 
          
ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยถึงผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ว่า มีมติอนุมัติให้จ่ายปันผลสำหรับงวดปี 2558 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) ให้กับผู้ถือหุ้น โดยแบ่งจ่ายเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,059,796,216 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นอัตราหุ้นปันผล 0.050 บาทต่อหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.050 บาทต่อหุ้น และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0625 บาท รวมจ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดทั้งปีเท่ากับ 0.1125 บาทต่อหุ้น
 
 
 
          
ทั้งนี้ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) คือ วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 
          
นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีมติเห็นชอบให้ปรับราคาการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 1 (GUNKUL-W) เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายหุ้นปันผล โดยจะปรับราคาการใช้สิทธิเป็น 5.625 บาทต่อหุ้น (จากเดิม 27 บาทต่อหุ้น) อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 4.8 หุ้นสามัญ (จากเดิม 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ดังนั้นหุ้นสามัญจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญจะเพิ่มขึ้นจาก 91,660,373 หุ้น เป็น 439,968,356 หุ้น 
         
 และยังได้อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมพาร์หุ้นละ 1 บาท เป็น 0.25 บาทต่อหุ้น ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนแปลงราคาพาร์ จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนของบริษัทฯ จะเท่ากับ 5,665,622,356 หุ้น และหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว 5,298,981,084 หุ้น ส่วนทุนจดทะเบียนจะเท่ากับ 1,416,405,589 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 1,324,745,271 บาท

นอกจากนี้ยังอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มอีกในวงเงิน 2,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เป็นวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุไม่เกิน 7 ปี เพื่อจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงิน เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะยาวสำหรับพัฒนาโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ รวมทั้งรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ 
          
"เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจของบริษัทฯ ยังคงเติบโตต่อเนื่อง จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นเติบโตไปพร้อม ๆ กับบริษัทฯ เช่นกัน ซึ่งการที่บริษัทฯ จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มั่นใจในผู้บริหารและผลประกอบการของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง และขอให้เชื่อมั่นในทีมผู้บริหารว่าปีนี้จะสามารถผลักธุรกิจของเครือ GUNKUL เติบโตทุกส่วนทั้งในและต่างประเทศ โดยตั้งเป้ารายได้รวมจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 30% "

 


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 เม.ย. 2559 เวลา : 13:18:49

06-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 6, 2020, 3:07 am