ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดเสวนา 'สู้ภัยแล้ง กู้เกษตร กู้เศรษฐกิจ'


 สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดเสวนา 'สู้ภัยแล้ง กู้เกษตร กู้เศรษฐกิจ' กล่าวเปิดงานโดย คุณชาคร  หนูคงใหม่ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ วิทยากรประกอบด้วย โดย ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี คุณชวลิต จันทรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ฯ และ คุณเลิศลักษณา ยอดอาวุธ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมและการประชาสัมพันธ์) ณ ห้องประชุมสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ


 

?
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 เม.ย. 2559 เวลา : 13:35:20

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 4:14 am