ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กกต.ออกข้อกำหนดแสดงความเห็น'ทำได้-ทำไม่ได้'ช่วงประชามติ


 


วันนี้( 29 เม.ย.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) นายธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการกกต. แถลงผลประชุมกกต.ว่ากกต.มีมติให้ออกประกาศ กกต.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการแสดงความคิดเห็นในการออกเสียงประชามติ จะมีผลเมื่อประกาศดังกล่าวลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว คาดว่าจะมีผลไม่เกินสัปดาห์หน้า โดยมีข้อกำหนด
 
 

สิ่งที่ประชาชนทำได้ 6 ข้อ ประกอบด้วย
1.ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติมให้เข้าใจอย่างครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแสดงความคิดเห็นของตน
2.แสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพ 
3.แสดงความเห็นด้วยข้อมูลที่มีความชัดเจน ไม่กำกวม ทำให้บุคคลอื่นเห็นว่าเป็นการบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง 
4.การนำเสนอหรืออ้างอิงงานวิจัยตามหลักวิชาการ เพื่อประกอบการแสดงความคิดเห็นให้ตรวจสอบความถูกต้อง และแสดงที่มาของงานวิจัยนั้นด้วย 
5.การสัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนเพื่อแสดงความคิดเห็นพร้อมเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งของตน 
6.การนำเข้าข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นพร้อมแสดงเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งของตนในเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือการส่งต่อข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีการแสดงความเห็นเพิ่มเติม 
        
ส่วนที่ทำไม่ได้ 8 ข้อ ประกอบด้วย
1.การสัมภาษณ์ผ่านสื่อด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายปลุกระดม หรือข่มขู่ 
2.การนำเข้า(การโพสต์) ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง หยาบคาย ปลุกระดม หรือข่มขู่ในเว็บไซต์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งต่อข้อมูลในลักษณะดังกล่าว 3.การทำหรือส่งสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงหยาบคาย ปลุกระดมหรือข่มขู่ 
4.การจัดเวทีสัมมนา อภิปราย โดยไม่มีหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรสื่อมวลชน เข้าร่วมและมีเจตนาเพื่อปลุกระดมทางการเมือง 
5.การชักชวนให้ใส่เสื้อหรือติดป้าย เข็มกลัด ธง ริบบิ้นหรือเครื่องหมายที่แสดงสัญลักษณ์ความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะรณรงค์ทั่วไป เพื่อนำไปสู่การปลุกระดมทางการเมือง
6.การใช้เอกสารใบปลิวหรือแผ่นพับที่มีข้อความอันเป็นเท็จหรือมีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงหยาบคายหรือปลุกระดมทางการเมือง 
7.การรายงานข่าวหรือการจัดรายการของสื่อมวลชนที่นำไปสู่การปลุกระดมหรือสร้างความวุ่นวายในสังคม 
8.การรณรงค์เพื่อให้เกิดการคล้อยตามของคนในสังคมเพื่อให้ออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งมีลักษณะการปลุกระดมหรือขัดขวางการออกเสียง

ส่วนกรณีสื่อมวลชนสามารถรายงาน หรือ เสนอข่าวด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ด้วยความรับผิดชอบ เป็นกลาง คำนึงถึงความเท่าเทียมและไม่ขัดต่อกฎหมาย 

 

LastUpdate 29/04/2559 19:38:06 โดย : Admin

08-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 8, 2023, 10:03 am