ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯระบุยินดีรับข้อเสนอผู้ใช้แรงงาน


 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่ท้องสนามหลวงและรับข้อเสนอจากตัวแทนสภาองค์การลูกจ้าง 17 องค์กร 


ในตอนหนึ่งนายกฯกล่าวปราศรัยกับผู้ใช้แรงงานที่บริเวณท้องสนามหลวง ว่ายินดีรับข้อเสนอจากผู้ใช้แรงงาน ทั้ง 15 ข้อ โดยมีบางข้อที่ได้ดำเนินการมาบ้างแล้ว และจะเร่งดำเนินการต่อไป เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า ต้องมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน นำไปสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ซึ่งต้องมีความชัดเจนในเรื่องแรงงานมากขึ้น

 สิ่งที่ต้องมองในวันนี้ และในอีก 20 ปีข้างหน้า ต้องเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเพื่อก้าวไปสู่ยุคเศรษฐกิจ 4.0 ต้องมีมาตรการคุ้มครองแรงงาน เตรียมความพร้อมตลาดแรงงาน สร้างมาตรฐานการส่งออก และมองไปยังตลาดแรงงานโลกด้วย ทั้งนี้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาที่ใช้ความสามารถเฉพาะด้าน จำเป็นต้องมีการปฏิรูปแรงงานทั้งระบบ โดยใช้พลังประชารัฐ

 ในส่วนของภาคแรงงานรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลทุกภาคส่วนทั้งแรงงานในระบบและแรงงานอิสระ ซึ่งดีใจที่วันนี้ผู้ประกอบอาชีพมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็มาอยู่ในนี้ด้วย ทุกคนจะได้รับประโยชน์จากกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ จะดูแลคุ้มครองคุณภาพของแรงงาน สิ่งสำคัญนอกจากแรงงานในประเทศแล้วก็ต้องมองไปถึงแรงงานนอกประเทศด้วยเพื่อที่เราจะได้ส่งเสริมแรงงานต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการเพราะอีกไม่กี่ปีเศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลกยุคใหม่ มีการใช้คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์มากขึ้น การใช้แรงงานไม่มีฝีมือจะลดลง เราต้องเตรียมความพร้อม 
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 01 พ.ค. 2559 เวลา : 14:18:27

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 8:43 am