ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
BM แต่งตั้งอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะ ไอพีโอ 2.88 บาท


 นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ (คนที่ 7 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นายธีรวัต อมรธาตรี (คนที่ 6 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก ได้แก่ รางเดินสายไฟฟ้า ตู้สื่อสาร ตู้ไฟฟ้า ตู้โลหะตู้ควบคุมไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปจากโลหะอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า และเป็นผู้จำหน่ายท่อร้อยสายไฟฟ้า ร่วมกับ นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (คนที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการ นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร (คนที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ นายนิมิต วงศ์จริยกุล (คนที่ 8 จากขวา) กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)

 

 

ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ พร้อมด้วย นายจิรภัทร์ บูรณตรีเวทย์ (คนที่ 2 จากขวา)ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) นางสาววิจันทร์ รัตนกิตติอาภรณ์ (คนที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  นายธีรศักดิ์ ทวีปิยมาภรณ์ (คนที่ 1 จากขวา) ผู้อำนวยการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ (คนที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ1 บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ (คนที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์  โกลเบล็ก จำกัด  นางสาวพัชพร สรรคบุรานุรักษ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 พ.ค. 2559 เวลา : 19:12:17

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 4:00 am