ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปูนซีเมนต์นครหลวงเสนอขายหุ้นกู้ 4 พันล.ใช้คืนหนี้-ขยายกิจการ


 


นายศิวะ มหาสันทนะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือ SCCC เปิดเผยว่าปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2559 จำนวน 2 รุ่น มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.46 และหุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 โดยเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

หุ้นกู้ล็อตดังกล่าวกำหนดเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยปูนซีเมนต์นครหลวง ออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้ในการชำระคืนหนี้เงินกู้ยืม และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนในการขยายกิจการ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ปูนซีเมนต์นครหลวง ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ และได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลาม โดยมียอดจองซื้อเกินมูลค่าหุ้นกู้ที่ออก (Overbooked) กว่า 2 เท่า
         
 "สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนต่อผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง ฐานะการเงินอันแข็งแกร่ง และประสบการณ์อันยาวนาน ในธุรกิจปูนซีเมนต์ของผู้บริหาร"

ทั้งนี้ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจปูนซีเมนต์ชั้นนำของประเทศ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2515 ได้พัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์จากวัตถุดิบในประเทศ เป็นผู้นำในการนำระบบผลิตไฟฟ้าจากความร้อนเหลือใช้ในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ โดยในปัจจุบัน ปูนซีเมนต์นครหลวงยังได้พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพชั้นเยี่ยม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด อาทิ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ผสม ปูนสำเร็จรูปอินทรีมอร์ตาร์ แม็กซ์ และอินทรีคอนกรีต


 

บันทึกโดย : วันที่ : 04 พ.ค. 2559 เวลา : 08:45:32

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 8:45 am