ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมชลประทานแจงเริ่มจัดสรรน้ำฤดูฝน-สิ้นสุดส่งน้ำฤดูแล้งลุ่มเจ้าพระยา


 


สิ้นสุดการส่งน้ำฤดูแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา เริ่มแผนส่งน้ำฤดูฝน เน้นอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และสวนผลไม้เป็นหลัก ส่วนผลการจ้างงานมีเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 140,300 คนแล้ว

 
นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า  ขณะนี้ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้สิ้นสุดฤดูการส่งน้ำในช่วงฤดูแล้งแล้ว(1 พ.ย. 58 – 30 เม.ย. 59) สถานการณ์น้ำในเขื่อน 4 เขื่อนหลัก ณ 1 พ.ค. 59 มีปริมาณน้ำคงเหลือน้ำใช้การได้  1,785  ล้านลูกบาศก์เมตร กรมชลประทาน ได้วางแผนการจัดสรรน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก และใช้อาคารชลประทานต่างๆควบคุมน้ำท่าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยจะระบายน้ำรวมกันประมาณวันละ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และสวนผลไม้ให้เพียงพอไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2559 ส่วนการปลูกข้าวในที่ลุ่มแนะนำให้รอกรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเข้าสู่ฤดูฝน ส่วนในที่ดอนแนะนำให้ปลูกได้ในเดือนกรกฎาคมนี้
 
 

 สำหรับสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาในช่วงปลายเดือนเมษายนต่อเนื่องถึงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา อันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อน นั้น พบว่ามีเขื่อนหลายแห่ง มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้น(ระหว่าง 25 เม.ย. – 2 พ.ค. 59) แต่ปริมาณน้ำในอ่างฯ ยังคงอยู่ในเกณฑ์น้อย การใช้น้ำจะเน้นเฉพาะการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเท่านั้น อาทิ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ รวมกันประมาณ 10.77 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ รวมกันประมาณ 14.74 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ รวมกันประมาณ 3.28 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธ์ มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ รวมกันประมาณ 10.65 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนป่าสักชลสิทธ์ จ.ลพบุรี มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ รวมกันประมาณ 10.17 ล้านลูกบาศก์เมตร และ เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างฯ รวมกันประมาณ 5.03 ล้านลูกบาศก์เมตร

  ผลการจ้างแรงงานตามมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทั่วประเทศ  ล่าสุด(2 พ.ค. 59) กรมชลประทาน ได้ดำเนินการจ้างแรงงานไปแล้ว จำนวน 140,394  คน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,646.38 ล้านบาท จำแนกตามลุ่มน้ำได้ ดังนี้ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา จำนวน 28,910 คน ลุ่มน้ำแม่กลอง 9,560 คน และลุ่มน้ำอื่นๆ 101,924  คน

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 พ.ค. 2559 เวลา : 14:13:40

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 10:01 am