ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.แรงงานเร่งรัดพิจารณาข้อเรียกร้องวันแรงงาน15ข้อ


 


นายธีรพล  ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ประชุมผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งรัดพิจารณาข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ ทั้ง 15 ข้อโดยเร็ว โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องฯ นี้ รายงานให้ทราบในทุกเดือน

 
 
ทั้งนี้ เห็นว่าในแต่ละข้อเรียกร้องหลายประการต้องมีการหารือในรูปแบบไตรภาคี ภายใต้คณะกรรมการต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องวางกรอบระยะเวลาให้เหมาะสมด้วย อย่างไรก็ดี ในบางประเด็นได้มีการดำเนินการไปแล้ว อาทิ กรณีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล โดยได้เพิ่มเงินทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย จากวันละ 200 บาท เป็นวันละ 300 บาท แล้วด้วย

นายธีรพลฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับภาพรวมการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ปี 2559 ซึ่งนายกรัฐมนตรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดเมื่อวันที่ 1 พ.ค. ณ ห้องสนามหลวง นั้น การเดินริ้วขบวนของผู้ใช้แรงงานมีผู้ร่วมกว่า 6,200 คน มีผู้มารับบริการในเต็นท์จากหน่วยบริการของกระทรวงแรงงานกว่า 20,000 คน โดยมีการตรวจสุขภาพผู้ใช้แรงงาน 370 คน บริการทันตกรรมฟรี 125 คน บริจาคโลหิต จำนวน 18,000 ซีซี  ตลอดจนมาตรวจสอบสิทธิ์ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ภายในงานอีก 543 คน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เน้นย้ำให้ผู้ใช้แรงงานได้มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอด้วย เพื่อยกระดับรายได้ที่สูงขึ้นเป็นไปตามฝีมือ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานอย่างมากด้วย 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 พ.ค. 2559 เวลา : 14:38:09

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 2:25 am