ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
16-18มิ.ย.นี้พาณิชย์จัด CLMVT Forum 2016


 


กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยการสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) กำหนดจัดงาน CLMVT Forum 2016: Toward a Shared Prosperity ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เล็งกระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำระดับสูงของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมทั้งเหล่า Startups ของกลุ่มประเทศ CLMVT ทั้งด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว พร้อมยกระดับเป็นเวทีความร่วมมือเพื่อก้าวสู่ตลาดโลกและการเจริญเติบโตไปด้วยกัน
 
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ถึงศักยภาพและโอกาสในการเติบโตไปด้วยกันของกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ว่ากลุ่มประเทศ CLMVT จะกลายเป็นขุมพลังทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภูมิภาค เนื่องจากมีข้อได้เปรียบทั้งด้านที่ตั้งความสมบูรณ์ของทรัพยากร แรงงาน และการเป็นตลาดร่วมที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จากจำนวนประชากรรวมกัน 235 ล้านคน และรายได้ต่อหัวที่เติบโตสูงถึงร้อยละ 5.8 ต่อปี การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม ที่ผ่านมา ยังหมายถึงโอกาสในการก้าวสู่เป็นฐานการผลิต/ห่วงโซ่คุณค่าร่วมระดับภูมิภาคที่แนบแน่น และการผสานและขยายการค้าการลงทุนร่วมกันในหลากหลายสาขา ทั้งสาขาที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว เช่น อาหาร และสาขาที่มีโอกาสเติบโตสูง เช่น โลจิสติกส์ การสื่อสารและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ภูมิประเทศที่สวยงาม มีเอกลักษณ์ และความผูกพันและใกล้ชิดทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ CLVMT มีร่วมกันมานาน จะเป็นกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของทั้ง 5 ประเทศด้วย

 
 
 
 
นางอภิรดี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ด้วยกระทรวงพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของการรวมพลังของ CLMVT จึงกำหนดจัดงาน CLMVT Forum 2016 เพื่อเป้าหมายการสร้างการเจริญเติบโตร่วมกัน โดยเน้นการหารือ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การรับฟังมุมมองของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ ไอที/อิเล็กทรอนิกส์ บริการโลจิสติกส์ และบริการโรงแรม ต่อศักยภาพของ CLMVT ในด้านความเชื่อมโยงภายในภูมิภาค การเข้ามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าโลก และการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 2) การถกประเด็นอุปสรรคและวิธีการแก้ไขด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเพื่อนำ AEC ไปสู่การเป็นหนึ่งเดียวและไร้พรมแดน 3) การพัฒนา CLMVT อย่างมีคุณภาพ ทั้งเชิงธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมฟูมฟัก Startups การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการส่งเสริมสุขภาพ และ 4) การใช้ประโยชน์จากยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาภูมิภาค CLMVT ในอนาคต ทั้งด้าน E-commerce E-Transactions และ E-Tourism

CLMVT Forum 2016 นับเป็นการรวมตัวและระดมสมองของเหล่านักธุรกิจชั้นนำและนักธุรกิจรุ่นใหม่ รวมทั้งผู้แทนด้านนโยบาย/วิชาการ ซึ่งทรงอิทธิพลต่อภูมิภาคนี้เป็นครั้งแรก จึงนับว่าเป็นงานประชุมสำคัญที่ต้องห้ามพลาดโดยเด็ดขาด นางอภิรดีกล่าวทิ้งท้าย
  

LastUpdate 04/05/2559 15:54:27 โดย : Admin

28-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 28, 2023, 10:18 am