ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯตรวจความพร้อมสภาพรถ-คนขับรถโดยสารรองรับเดินทางช่วงหยุดยาว


 


กรมการขนส่งทางบก เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่าง วันที่ 4 - 10 พฤษภาคม 2559 นี้ จัดเตรียมความพร้อมรถโดยสารรองรับการเดินทางของประชาชนอย่างปลอดภัย พร้อมเดินหน้ามาตรการตรวจสอบสภาพรถและคนขับ ขณะที่ความคืบหน้าโครงการ “มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” มีรถในระบบแล้วจานวน 53,940 คัน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวซึ่งทางรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษช่วงวันฉัตรมงคลต่อเนื่องวันพืชมงคลรวม 5 วัน กรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศเตรียมพร้อมอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ เข้มงวดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2559

โดยให้จัดเตรียมรถโดยสารให้เพียงพอกับความต้องการ ไม่ล่าช้า และต้องไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางสายหลักทั้งเที่ยวไปและกลับ รวมถึงบริหารจัดการการเดินรถภายในจังหวัดเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้โดยสะดวกรวดเร็ว พร้อมตรวจเข้มสภาพรถทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอดรถ และจุดตรวจความพร้อมพิเศษอื่นๆ ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ควบคู่กับการตรวจสอบการใช้ความเร็วของรถตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบกด้วยกล้องเลเซอร์ และการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของรถที่ติดตั้ง GPS ผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS 
ซึ่งขณะนี้มีข้อมูลรถในระบบ GPS ทั้งสิ้น 53,940 คัน (ข้อมูลวันที่ 3 พฤษภาคม 2559) ซึ่งข้อมูลของการใช้รถจะปรากฏในระบบศูนย์ฯ GPS ทันที และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ฯ GPS ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สามารถดูข้อมูลรายเส้นทาง รายคันแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบติดตามการกระทำผิดเงื่อนไขการเดินรถและข้อกาหนดด้านความปลอดภัย โดยประชาชนและผู้ประกอบการขนส่งสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถแบบเรียลไทม์ผ่านแอพพลิเคชั่น “DLT GPS” ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Android และ iOS อีกด้วย

สำหรับการตรวจสอบความพร้อมของพนักงานขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภท ตรวจวัดแอลกอฮอล์และสารเสพติด ตรวจความพร้อมของร่างกายก่อนปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน เมื่อขับรถติดต่อกันเกิน 4 ชั่วโมง ต้องหยุดพักไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงจะขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ ณ จุดตรวจบนถนนสายหลักและสายรอง และจุดพักรถโดยสารสาธารณะ ทั่วประเทศ พร้อมจัดตั้ง “ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584” (เฉพาะกิจ) ตลอด 24 ชั่วโมง ณ กรมการขนส่งทางบก สถานีขนส่งผู้โดยสาร และสถานีขนส่งจังหวัด เพื่อป้องกันผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รับเรื่องร้องเรียน และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน พร้อมประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหารดูแลความปลอดภัยประจำสถานีขนส่ง ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวให้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย รวมทั้งคอยให้คำแนะนาการเดินทางและการคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดการเดินทาง ตรวจสอบห้ามดื่มหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถและภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือผู้โดยสารพบเห็นการกระทำผิดกฎหมาย รถโดยสารสาธารณะขับเร็วเกินอัตราที่กำหนด หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตราย โทรแจ้ง 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 


 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 พ.ค. 2559 เวลา : 18:41:01

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 3:34 am