ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
แบงก์กรุงเทพจ่ายแบงก์การันตีให้ กสทช. แทนไทยทีวี 288.472 ลบ. แล้ว


 วันนี้( 4 พ.ค.59) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (4 พ.ค.) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL ได้มีหนังสือถึงเลขาธิการ กสทช. ขอชำระเงิน 288,472,000 บาท เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมกรณีบริษัท ไทยทีวี จำกัด ไม่มาชำระเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวี งวดที่ 2 พร้อมขอให้ กสทช. ทบทวนจำนวนเงินที่ BBL ต้องชำระ โดยธนาคารเห็นว่ากรณีนี้ บริษัท ไทยทีวี จำกัด ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลดิจิตอลทีวี มีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยแบ่งชำระเป็นรายปีตามที่ กสทช. กำหนด และธนาคารได้ออกหนังสือค้ำประกันการชำระเงินค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขดังกล่าว กรณีที่บริษัท ไทยทีวี จำกัด ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมในปีใด ธนาคารในฐานะผู้ค้ำประกันจึงมีหน้าที่ต้องชำระแทน เมื่อถึงปีที่ถึงกำหนดชำระแล้วเท่านั้น

        
 ส่วนการที่ กสทช.เรียกร้องให้ธนาคารชำระเงินค่าประมูลดิจิตอลทีวีในส่วนที่เหลือแทนบริษัท ไทยทีวี จำกัด จำนวน 1,748,808,000 บาท จึงไม่ถูกต้อง ซึ่งทางธนาคารขอให้ทบทวนในประเด็นดังกล่าว โดยสำนักงาน กสทช. จะนำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป
     
ทั้งนี้เงิน 288,472,000 บาท ที่ BBL นำมาชำระแทนบริษัท ไทยทีวี จำกัด ในวันนี้ ( 4 พ.ค) สำนักงาน กสทช. จะรีบนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้ของแผ่นดินต่อไป
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 04 พ.ค. 2559 เวลา : 19:30:52

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 10:07 am