ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ตลท.เพิ่ม 2 รางวัลใหม่ SET Awards 2016 ด้านนวัตกรรม และ Young Rising Star CEO


 


ตลาดหลักทรัพย์ฯ  ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เตรียมจัดงาน SET Awards ปีที่ 13 เผยเพิ่ม 2 รางวัลใหม่ “รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards)” และ “รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมประเภท Young Rising Star CEO Award” พร้อมปรับเกณฑ์สอดรับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน และประกาศรายชื่อบริษัทที่ผ่านเกณฑ์คัดกรองเบื้องต้น เตรียมเข้าชิงรางวัลปลายปีนี้
 
 
นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การมอบรางวัล SET Awards จัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13 เพื่อยกย่องเชิดชูความสำเร็จของบุคคลและองค์กรในตลาดทุนไทยที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆ โดยในปี 2559 มีการเพิ่มรางวัลใหม่ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม (Best Innovative Company Awards) และรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมประเภท Young Rising Star CEO Award เพื่อสะท้อนพัฒนาการของบริษัทจดทะเบียน และการเปลี่ยนผ่านของผู้บริหารรุ่นใหม่ รวมถึงมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์รางวัลเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจและสะท้อนการรองรับยุคเทคโนโลยีทางการเงิน ควบคู่กับการส่งเสริมศักยภาพการเติบโตและการแข่งขันของบริษัทในตลาดทุนไทย โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นเข้าชิง SET Awards 2016 รวม 545 บริษัท 
 

“ปีนี้มีการเพิ่มรางวัลใหม่ จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม เพื่อยกย่องและสนับสนุนการการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมประเภท Young Rising Star CEO Award เพื่อยกย่องผู้บริหารรุ่นใหม่ที่โดดเด่น  สำหรับการพิจารณารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมในปีนี้ยังคงหลักเกณฑ์การแบ่งกลุ่มของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็น 5 กลุ่มตามช่วงของมูลค่าราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) และกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) อีก 1 กลุ่ม เช่นเดียวกับปีก่อน” นางเกศรากล่าว

นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมจัดงาน SET Awards กับตลาดหลักทรัพย์ฯ และในฐานะคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2016 กล่าวว่า นอกจากการเพิ่มประเภทรางวัลใหม่แล้ว  ปีนี้ยังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม โดยเพิ่มหลักเกณฑ์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเพิ่มประเภทรางวัลใหม่และปรับปรุงหลักเกณฑ์รางวัลเดิม เพื่อให้รางวัล SET Awards มีส่วนสนับสนุนพัฒนาการของตลาดทุนไทยให้มีศักยภาพการแข่งขันและเติบโตอย่างมีคุณภาพได้ในระยะยาว ทั้งในระดับอุตสาหกรรม สังคมและตลาดทุนโดยรวม

สำหรับรางวัล SET Awards ในปีนี้ แบ่งเป็น 6 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (แบ่งเป็น Best CEO Awards และ Young Rising Star CEO Award)  2) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 3) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 4) รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม 5) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม และ 6) รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม รวมทั้งรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Awards of Honor สำหรับบริษัทหรือบุคคลที่สามารถรักษาความโดดเด่นในด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (TRIS) เป็นผู้ทำการประมวลผลรางวัล 

สำหรับรายละเอียดเกณฑ์พิจารณารางวัล SET Awards 2016 และรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น ติดตามได้ที่ www.set.or.th/setawards สอบถามเพิ่มเติมสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ 0 2009 9781
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 พ.ค. 2559 เวลา : 16:51:45

26-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 26, 2023, 3:22 am