ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่ามีผลใช้บังคับ


 


เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ เผยแพร่ข้อมูล  'ความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่ามีผลใช้บังคับ' ระบุว่า เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ประกาศว่า ความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure Agreement - PSMA) ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างประเทศฉบับแรกของโลกที่มุ่งเน้นกำจัดการทำประมง IUU จะมีผลผูกพันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศอย่างสมบูรณ์ ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ ภายหลัง ๒๙ ประเทศ และสหภาพยุโรป รวม ๓๐ ภาคี ได้เข้าร่วมความตกลงดังกล่าวอย่างเป็นทางการ
 
 
ซึ่งได้มีการระบุชื่อประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ทำให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ ๓๐ รัฐภาคีประกอบไปด้วย (๑) ออสเตรเลีย (๒) บาร์เบโดส (๓) ชิลี (๔) คอสตาริก้า (๕) คิวบา (๖) โดมินิกา (๗) สหภาพยุโรป (๘) กาบอง (๙) กินีบิสเซา (๑๐) กายอานา (๑๑) ไอซ์แลนด์ (๑๒) มอริเชียส (๑๓) โมซัมบิก (๑๔) เมียนมาร์ (๑๕) นิวซีแลนด์ (๑๖) นอร์เวย์ (๑๗) โอมาน (๑๘) ปาเลา (๑๙) สาธารณรัฐเกาหลี (๒๐) เซนต์คิตส์แอนด์เนวิส (๒๑) เซเชลส์ (๒๒) โซมาเลีย (๒๓) แอฟริกาใต้ (๒๔) ศรีลังกา (๒๕) ซูดาน (๒๖) ไทย (๒๗) ตองกา (๒๘) สหรัฐอเมริกา (๒๙) อูรุกวัย (๓๐) วานูอาตู ซึ่งเป็นการเรียงลำดับภาคีทั้งหมดตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ

ทั้งนี้ FAO และภาคส่วนต่างๆ ในต่างประเทศได้แสดงความชื่นชมยินดีต่อการเข้าเป็นภาคีของไทย และแจ้งความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายต่อไปเพื่อประโยชน์ในการสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรตามวัตถุประสงค์หลักของไทย

มาตรการของรัฐเจ้าของท่า คือมาตรการการตรวจสอบการทำประมง IUU เมื่อเรือเข้าเทียบท่าโดยภายใต้มาตรการดังกล่าว รัฐเจ้าของท่าต้องกำหนดท่าเรือที่จะให้เรือต่างชาติเข้าเทียบท่า เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุม โดยเรือต่างชาติต้องขออนุญาตรัฐเจ้าของท่าก่อนที่จะนำเรือเข้าเทียบท่า และต้องแจ้งข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลทะเบียนเรือ อุปกรณ์จับสัตว์น้ำ และตู้สินค้าแก่เจ้าหน้าที่ โดยรัฐเจ้าของท่าต้องปฏิเสธและตรวจสอบเรือที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง IUU และมีมาตรการที่จำเป็นต่อการจัดการเรือเหล่านี้ นอกจากนี้ ความตกลงดังกล่าวยังได้กำหนดให้ภาคีของความตกลงแลกเปลี่ยนและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง IUU ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้ความตกลงดังกล่าว FAO ได้ริเริ่มโครงการเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศรัฐภาคีสำหรับการอนุวัติตามความตกลงต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 18 พ.ค. 2559 เวลา : 19:02:29

01-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 1, 2020, 10:46 pm