ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.ไอซีที เป็นประธานเปิดโครงการ 'สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560'


 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดโครงการ ‘สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560’ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงไอซีที ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการทั่วประเทศให้มีความถูกต้องและทันสมัย ซึ่งในปี 2559 สำนักงานสถิติแห่งชาติจะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานประกอบการ ระหว่างเดือนพฤษภาคม –ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ในงานเปิดตัวโครงการครั้งนี้ได้มีการเสวนาเรื่อง ‘สำมะโนอุตสาหกรรม...ใครได้ประโยชน์’ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย


 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 18 พ.ค. 2559 เวลา : 19:55:45

30-03-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ March 30, 2023, 8:35 am