ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรมธุรกิจพลังงานออกกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติผู้ปฏิบัติงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง


 


กรมธุรกิจพลังงาน เตรียมประกาศกฎหมายเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน ย้ำเจ้าของกิจการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภทต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าฝึกอบรมภายในกลางปี 2561 หากไม่มีผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรม มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยว่า กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำหนดคุณสมบัติและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทั้งนี้เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของสถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท โดยมีผลบังคับใช้ 29 พฤษภาคมนี้
 
ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ ต้องส่งพนักงานเข้ารับการอบรมภายใน 2 ปีนับจากวันประกาศกรมธุรกิจพลังงานมีผลบังคับใช้ หากพ้นกำหนด ผู้ประกอบการมีโทษตามกฎหมาย มาตรา 66 จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับเงินไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และเมื่อถึงวาระการต่ออายุใบอนุญาต หากไม่มีผู้ปฏิบัติงานจะไม่ได้รับการต่ออายุใบอนุญาต ต้องขออนุญาตใหม่
 
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวต่อว่า กฎหมายฉบับนี้ จะทำให้ธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง มีการพัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยตั้งแต่การจัดเก็บ การขนส่งและการให้บริการกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยต่อนักธุรกิจ และนักลงทุนจากต่างประเทศ ในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านพลังงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการ 
ด้านนายสุรพงษ์ พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคนิคพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ จะครอบคลุมทุกประเภทกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเดิมกฎหมายยังครอบคลุมเพียงธุรกิจก๊าซปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติบางส่วนเท่านั้น ส่วนที่เพิ่มเติมในกฎหมายฉบับนี้คือธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจก๊าซธรรมชาติส่วนที่ยังไม่ครอบคลุม ทั้งนี้ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนี้ ประกอบด้วย ผู้ฝึกอบรม  วิทยากร และผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้ฝึกอบรมและวิทยากรต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด และต้องได้รับใบรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน ในส่วนผู้ปฏิบัติงาน ต้องผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นตามประเภทของกิจการที่ระบุไว้ รวม 23 กิจการ ซึ่งจำนวนสถานประกอบการทั่วประเทศที่ต้องมีผู้ปฏิบัติงาน รวมกว่า 38,000 แห่ง โดยคาดว่าจะมีผู้ปฏิบัติงานที่ต้องเข้ารับการอบรมกว่า 100,000 คน


 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 พ.ค. 2559 เวลา : 13:56:39

10-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 10, 2020, 7:37 pm