ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กรีน รีซอร์สเซส ฯ แจงเหตุไม่สามารถนำส่งงบการเงินได้ทัน


 

นายประทีป อนันตโชติ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัท ฯ ได้ทำหนังสือแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเลื่อนการส่งมอบงบการเงินไตรมาส 1/2559 ที่ผ่าน การสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกไปจากระยะเวลาที่กำหนด โดยคาดว่าจะสามารถพิจารณารับรองงบการเงินไตรมาส 1/2559 ได้ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และจะดำเนินการจัดส่งงบการเงินไตรมาส 1/2559 ที่ผ่านการสอบทานให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป


 “การที่บริษัทไม่สามารถนำส่งงบการเงินดังกล่าวได้ทันเป็นเพราะว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559  นั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม และบริษัท ฯ ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญประจำปี 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนักลงทุนไปก่อนหน้านี้ และต่อจากนั้นบริษัท ฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อีกครั้งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม จึงได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ส่งผลให้การพิจารณารับรองงบการเงินล่าช้าออกไป” นายประทีปกล่าว
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 19 พ.ค. 2559 เวลา : 14:47:56

16-09-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555