ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่25


แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราชฉบับที่ 25


วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานผลการแก้ไขการเพิ่มขึ้นของน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมอง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ว่าการเคลื่อนไหวผิดปรกติของกล้ามเนื้อพระพักตร์(หน้า) ลดลงมากจนเกือบเป็นปรกติ การหายพระทัย พระชีพจร อุณหภูมิพระวรกาย และความดันพระโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปรกติ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559
 
 

บันทึกโดย : วันที่ : 22 พ.ค. 2559 เวลา : 19:47:19

22-01-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ 6 มิถุนายน 2555