ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สศค.ชี้แจงประเด็นเศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำสุดในอาเซียน?


 


'เศรษฐกิจไทยมิได้ขยายตัวต่ำที่สุดในอาเซียน อีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ล่าสุด เช่น มูลค่าการส่งออกสินค้า จำนวนนักท่องเที่ยวจ่างชาติ และการลงทุนจากต่างประเทศ ยังสะท้อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยต่อเนื่อง'

จากข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ว่า ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศรู้สึกได้ว่าประเทศเสื่อมถอยทุกด้านอย่างชัดเจน โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเติบโตต่ำสุดในอาเซียนติดต่อกันทั้ง 2 ปี และปัญหาหลักอยู่ที่ความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ ส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศหายไปถึงร้อยละ 90 ในปี 2558 และในปี 2559

นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้แถลงข่าวชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับข้อเท็จจริง โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

1. ในปี 2558 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัวได้ร้อยละ 0.8 ต่อปี ซึ่งถือได้ว่าเศรษฐกิจไทยมิได้ขยายตัวต่ำที่สุดในกลุ่มประเทศสมาชิก ASEAN-6 โดยมีเศรษฐกิจบรูไนและสิงคโปร์ที่มีอัตราการขยายตัวต่ำกว่าเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้ ในไตรมาส 1 ของปี 2559 เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน 
 
 
 

 
ที่มา: CEIC database
 
2. สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆ พบว่า เศรษฐกิจไทยล่าสุดยังมีการขยายตัวที่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสมาชิก ASEAN-6 เช่น (1) อัตราขยายตัวของมูลค่าการส่งออกสินค้า ซึ่งจะเห็นได้ว่า มูลค่าการส่งออกไทยสามารถขยายตัวได้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 ขณะที่ประเทศสมาชิก ASEAN-6 อื่นๆ ยังประสบภาวะมูลค่าการส่งออกสินค้าที่หดตัว และ (2) อัตราขยายตัวจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวของไทยขยายตัวได้ดีที่สุดในภูมิภาคในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2559เป็นต้น

 
 
 
    ที่มา: CEIC database

 
 
 
 
      ที่มา: CEIC database

3. ในประเด็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ขอชี้แจงว่า ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ (Net Foreign Direct Investment: Net FDI) เข้ามาในประเทศไทย พบว่า ในปี 2558 Net FDI มีมูลค่า 8.03 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป็นการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 115.8 ต่อปี จากความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ฟื้นตัวหลังจากสถานการณ์การเมืองกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สามารถกลับมาอนุมัติโครงการลงทุนขนาดใหญ่ (วงเงินเกิน 200 ล้านบาท) ได้ ภายหลังการแก้ปัญหาภาวะสูญญากาศทางการเมืองในปี 2557 ที่ทำให้มีโครงการค้างอนุมัติกว่า 7 แสนล้านบาท 
 
 
 
 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 พ.ค. 2559 เวลา : 14:43:49

19-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 19, 2022, 9:37 pm