ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กกต.ปรับรูปแบบหนังสือแจ้งเจ้าบ้านผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ


 


ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารงานเลือกตั้ง เปิดเผยว่า ตามที่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีการส่งหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงไปยังเจ้าบ้าน เพื่อเชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 ส.ค. 
 
ทางสำนักงาน กกต.จึงได้กำหนดรูปแบบหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงแตกต่างไปจากรูปแบบเดิม คือ รูปแบบใหม่จะพิมพ์รายชื่อ พร้อมลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงในช่องสี่เหลี่ยม ซึ่งผู้มีสิทธิออกเสียงสามารถตัดกระดาษรายชื่อ เฉพาะส่วนของตน ไปแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนกับกรรมการประจำหน่วย ในวันออกเสียงประชามติได้เลย โดยการออกแบบหนังสือแจ้งเจ้าบ้านรูปแบบใหม่นี้ เป็นการอำนวยความสะดวกให้การแสดงตนของผู้มีสิทธิออกเสียงให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการตรวจบัญชีรายชื่อที่ป้ายประกาศหน้าหน่วยออกเสียง
 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 พ.ค. 2559 เวลา : 12:48:34

08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 7:03 pm