ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.ล.ต. รับฟังความเห็นออกเกณฑ์สนับสนุนให้บ.ต่างประเทศเสนอขายหุ้นในไทย


 


ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการออกเกณฑ์สนับสนุนให้บริษัทต่างประเทศมาเสนอขายหุ้นในไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ รวมทั้งเสนอแก้ไขประกาศเพื่อลดภาระของภาคเอกชนในการรายงานการถือหลักทรัพย์สำหรับบริษัทไทยในคราวเดียวกัน

แนวทางที่เสนอมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมช่องทางการระดมทุนแก่บริษัทต่างประเทศที่สนใจระดมทุนในประเทศไทย โดยหากบริษัทต่างประเทศที่จะเสนอขายหุ้นในไทย มีหน่วยงานกำกับดูแลหลัก (home regulator) ในต่างประเทศ ผู้ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวก็ไม่ต้องมีหน้าที่ตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ในเรื่องการรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ นอกจากนี้ หากหน่วยงานต่างประเทศมีเกณฑ์กำกับเรื่องรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทเทียบเคียงกับก.ล.ต. อยู่แล้ว ก็ไม่ต้องทำตามเกณฑ์ดังกล่าวเพิ่มอีกด้วย

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. เสนอแก้ไขหลักเกณฑ์การกำหนดวันเริ่มและวันสิ้นสุดหน้าที่การรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อลดภาระของภาคเอกชน โดยกำหนดให้เริ่มมีหน้าที่รายงานเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ในขณะที่หุ้นของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) 
ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือโทรสาร 0-2693-6099 หรือทาง email corgov@sec.or.th  จนถึงวันที่ 1  มิถุนายน 2559
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 26 พ.ค. 2559 เวลา : 14:48:18

20-09-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ September 20, 2020, 11:18 am