ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการประชารัฐที่อุบลฯ


 


พาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามโครงการประชารัฐ ที่จังหวัดอุบลราชธานี ช่วยเกษตรกรปลูกพืชหลังนา เพื่อเพิ่มรายได้ หลังสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยช่วยสนับสนุนวางท่อส่งน้ำบ้านดอนชี เผยจะแล้วเสร็จเดือนสิงหาคมนี้ เตรียมส่งพาณิชย์จังหวัดแนะนำการเพาะปลูก พร้อมจัดหาตลาดรองรับ        
 
นายสมชาติ สร้อยทอง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการแนวทางประชารัฐ ณ บ้านดอนชี ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยไปตรวจสอบความคืบหน้าโครงการวางท่อส่งน้ำบ้านดอนชี ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยในการดำเนินการ เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้ในการเพาะปลูกพืชเกษตรหลังจากทำนา ซึ่งมีกำหนดการแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนสิงหาคม นี้
          
 
 
ทั้งนี้ หลังจากท่อส่งน้ำเสร็จ เกษตรกรจะสามารถใช้ประโยชน์จากน้ำในการเพาะปลูกพืชหลังนาได้ทันที เช่น ถั่วลิสง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยกระทรวงฯ จะมีการจัดทำแผนการเพาะปลูกพืชหลังนา ให้เกษตรจังหวัดและพาณิชย์จังหวัดร่วมหารือการเลือกเพาะปลูกพืชหลังนาที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และให้คำแนะนำความเป็นไปได้ที่จะเพาะปลูก รวมทั้งประสานในส่วนของเมล็ดพันธุ์รองรับและตอบสนองความต้องการของเกษตรกร
 
          
“นอกจากจะเข้าไปให้ความรู้แก่เกษตรกรในการปลูกพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่แล้ว ยังจะผลักดันให้ผลิตพืชที่มีคุณภาพ และจะช่วยทำการเชื่อมโยงการตลาด โดยประสานจัดหาแหล่งตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร เช่น แหล่งตลาดในท้องถิ่นที่มีอยู่ และประสานเชื่อมโยงกับแหล่งจำหน่ายอื่นๆ เพื่อให้ผลผลิตของเกษตรกรมีที่จำหน่ายแน่นอน”นายสมชาติกล่าว
         
อย่างไรก็ตาม ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ช่วยกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ และการบำรุงรักษาท่อส่งน้ำแบบมีส่วนร่วม โดยผลักดันให้ชุมชนหารือและจัดทำเป็นแนวทางร่วมกันในการบำรุงรักษาซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ โครงการบ้านดอนชี จะเป็นต้นแบบในการดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ตามโครงการประชารัฐ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกร มีการทำการเกษตรแบบยั่งยืน และมีรายได้สูงขึ้นต่อไป
 
 
       
 
สำหรับโครงการประชารัฐดังกล่าว เกิดขึ้นในช่วงที่นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้แทนภาครัฐและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเดินทางลงพื้นที่เพื่อศึกษาภาวะผลผลิตข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2558/59 เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้พบปะหารือและรับทราบปัญหาของเกษตรกรในเรื่องระบบคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ให้การสนับสนุนโครงการวางท่อส่งน้ำบ้านดอนชี จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งน้ำเข้าแปลงนาตามความต้องการของเกษตรกร จากลำน้ำเซบาย ระยะทาง 2 กิโลเมตร ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีพื้นที่ของเกษตรกรได้รับประโยชน์มากกว่า 2,000 ไร่
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 พ.ค. 2559 เวลา : 13:34:46

19-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 19, 2022, 8:23 pm