ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปภ. พร้อมสนับสนุนน้ำประปาบนพื้นที่เกาะเสม็ด


 


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย โดยร่วมกับจังหวัดระยอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เดินหน้าโครงการวางท่อประปาจากบริเวณอุทยานเขาแหลมหญ้า ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ข้ามไปยังเกาะเสม็ด เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านน้ำประปา ตลอดจนรองรับความต้องการใช้น้ำของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2560
          
นายจิรชัย มูลทองโร่ย ประธานกรรมการ กปภ. เปิดเผยว่า เกาะเสม็ด เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครและมีหาดทรายธรรมชาติสวยงามที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวให้มีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและเป็นน้ำที่มีคุณภาพตามนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กปภ. จึงได้ร่วมหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง หาแนวทางในการรองรับความต้องการใช้น้ำของนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 

 
จึงได้มีการเตรียมดำเนินโครงการวางท่อขยายเขตไปยังพื้นที่เกาะเสม็ด โดยในส่วนของ กปภ. จะดำเนินการปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำเพและสถานีจ่ายน้ำเขาแหลมหญ้า ด้วยการก่อสร้างถังน้ำใสและโรงสูบน้ำเพิ่มเติม ตลอดจนวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำจากสถานีจ่ายน้ำเพไปยังสี่แยกมาบข่า และงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำจากสี่แยกมาบข่าไปยังอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า (เกาะเสม็ด)เป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณราว 60 ล้านบาท
 
 
สำหรับในส่วนของ อบจ.ระยอง จะรับผิดชอบงานวางท่อข้ามไปยังเกาะเสม็ดและงานวางท่อขยายเขตในเกาะเสม็ด ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2560 ซึ่งทางจังหวัดและพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งด้านการขอประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) การสำรวจแนวเส้นท่อจุดก่อสร้างบ่อพักน้ำ และที่ตั้งเครื่องดันน้ำ โดยได้รับความร่วมมือจากทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าให้ใช้พื้นที่
         
 นายจิรชัย มูลทองโร่ย กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการร่วมมือของภาครัฐที่มุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ โดยคาดว่าหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนบนเกาะเสม็ดให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 พ.ค. 2559 เวลา : 16:46:41

12-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 12, 2023, 5:51 am