ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม.กำชับเทศกิจตรวจสอบป้ายโฆษณาผิดกม.-จัดระเบียบถนน 73 สาย


 


ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักเทศกิจ และหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ 50 สำนักงานเขต เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินการจัดระเบียบทางเท้า รวมถึงกำชับการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความสุขและน่าอยู่อย่างยั่งยืนโดยมี นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ และผู้บริหารสำนักเทศกิจ ร่วมประชุม ณ ห้องประชมกรุงธน 3 อาคาร 2 ชั้น 5 สำนักเทศกิจ

 
บังคับใช้กฎหมายผู้ฝ่าฝืนติดตั้งป้ายผิดกฎหมายโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือการพิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในพื้นที่เขตให้หมดไปหรือน้อยลง รวมถึงแผนการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชน ซึ่งในส่วนของหลักเกณฑ์และแนวทาง การแก้ไขปัญหาเรื่องป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในพื้นที่เขตให้หมดไปหรือน้อยลงนั้น สำนักเทศกิจได้กำชับให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  ในพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการ ที่ กท 0404/4439 ลงวันที่ 10 พ.ย. 58 เรื่อง มาตรการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดติดตั้งป้ายโฆษณาผิดกฎหมายในที่สาธารณะ โดยให้ทุกสำนักงานเขตยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายโฆษณาในพื้นที่เขตใด สำนักเทศกิจจะแจ้งสำนักงานเขตเพื่อดำเนินการแก้ไข แต่หากสำนักงานเขตไม่ดำเนินการแก้ไขหรือยังพบผู้กระทำผิดซ้ำอีก สำนักเทศกิจจะทำเรื่องเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อโปรดพิจารณาตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวต่อไป

จัดระเบียบผู้ค้าบนถนน 73 สาย ใน 48 เขต เริ่มบัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับแผนการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่-แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ ได้เสนอแผนจัดระเบียบผู้ค้าใน 48 เขต บนถนน 73 สาย รวมระยะทาง 309 กิโลเมตร (ยกเว้น 2 เขตที่ไม่มีพื้นที่จัดระเบียบ คือ สำนักงานเขตบางบอนและทุ่งครุ) มีผู้ค้าในจุดผ่อนผันรวมจำนวน 17,812 ราย กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 59 - 31 ส.ค. 60 (ระยะเวลา 16 เดือน) โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจ 50 เขตจัดเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบ จัดเก็บข้อมูลผู้ค้าหาบเร่-แผงลอย ในพื้นที่ทั้งถนนสายหลักและสายรอง รวมถึงจุดที่มีปัญหาและส่งผลกระทบต่อประชาชน พร้อมทั้งชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้ค้ากรณีจุดผ่อนผันสามารถยกเลิกได้  ตลอดจนการจัดหาพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรองรับและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ค้า

 
ประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมแก้ปัญหาผู้ค้าหาบเร่ต่างด้าว

นอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจทุกเขตตรวจสอบการทำการค้าหาบเร่-แผงลอยทุกจุดในพื้นที่ หากพบหรือสงสัยว่ามีคนต่างด้าวทำการค้าหาบเร่-แผงลอย ให้ประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเข้าตรวจร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมรายงานการตรวจสอบให้สำนักงานเทศกิจทุกวันพุธของสัปดาห์ เพื่อรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ให้เขตจัดทำแผนแก้ไขปัญหาคนต่างด้าวทำการค้าหาบเร่-แผงลอยในพื้นที่นำเสนอต่อสำนักเทศกิจเพื่อหามาตรการแก้ไขต่อไป
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 27 พ.ค. 2559 เวลา : 17:17:06

12-12-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 12, 2023, 6:16 am