ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ปลัดท่องเที่ยวฯสั่งการด่วนเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว


 


เนื่องด้วยประเทศไทยเข้าสู่ฤดูมรสุม และเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเรือโดยสารล่ม ที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 เป็นเหตุให้นักท่องเที่ยวบาดเจ็บจำนวน 28 ราย  และเสียชีวิต 4 ราย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม  2559
 
นายพงษ์ภาณุ  เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จึงสั่งการด่วนให้ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ทกจ.) ที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลดำเนินการ 

1. พิจารณาดำเนินการเพิ่มความเข้มงวดในมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
2. เพิ่มความเข้มงวดในการออกเรือในช่วงฤดูมรสุม เรือเล็กไม่ควรออกจากฝั่ง ตรวจตราผู้โดยสาร  ให้ผู้โดยสารสวมใส่เสื้อชูชีพทุกคน ควบคุมไม่ให้เรือบรรทุกผู้โดยสารเกินกำหนด  โดยให้ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
3. หากเกิดภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบแก่นักท่องเที่ยวให้รายงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบโดยทันที

นายพงษ์ภาณุ กล่าวเพิ่มเติมว่าท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่กำกับดูแลด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ขณะนี้ได้ยกระดับขึ้นเป็นอำนวยการต้น ( C 8 ) ทั้งหมด และมีสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ครอบคลุมอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ดังนั้น ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจึงต้องอยู่ในพื้นที่ตลอดเพื่อทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้องแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เพื่อเร่งสนองนโยบายประชารัฐของรัฐบาล  ในการสร้างความยั่งยืนและมั่นคง ให้กับเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 พ.ค. 2559 เวลา : 13:29:55

02-10-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ October 2, 2020, 3:10 am