ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รมว.พณ. ไทยและบังกลาเทศ ร่วมหารือแนวทางการค้าการลงทุน


 


H.E. Mr. Tofail Ahmed, MP รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บังกลาเทศ เข้าเยี่ยมคารวะนางอภิรดี ตันตราภรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 เนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บังกลาเทศเดินทางมาไทย เพื่อเข้าร่วมงาน Bangladesh Trade and Investment Expo 2016 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2559

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยไทยเห็นว่าบังกลาเทศเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพทางด้านการค้าและการลงทุนของไทย เนื่องจากบังกลาเทศมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน หินปูน ผลผลิตทางการเกษตร ปอกระเจา ยาสูบ และทรัพยากรทางทะเล ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของ 2 ประเทศ ไทยยินดีเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ไทย-บังกลาเทศ ครั้งที่ 4 ที่บังกลาเทศจะเป็นเจ้าภาพ เพื่อใช้เป็นเวทีให้ทั้งสองฝ่ายหารือกันในประเด็นการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เข้าร่วมงาน Bangladesh Trade and Investment Expo 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวมทั้งกล่าวสุนทรพจน์ในงานดังกล่าว ซึ่งงาน Bangladesh Trade and Investment Expo 2016 จัดเป็นครั้งแรก ซึ่งมีนักลงทุนและผู้ประกอบการบังกลาเทศที่มีศักยภาพ 55 คน อีกทั้ง ยังเป็นงานที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน ทั้งในด้านนักลงทุน และผู้ประกอบการระหว่างไทยกับบังกลาเทศ

บังกลาเทศเป็นคู่ค้าอันดับ 44 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ รองจากอินเดียและปากีสถาน ตามลำดับ ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา (2554-2558) การค้ารวมมีมูลค่าเฉลี่ย 965.61 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยในปี 2558 การค้ารวมมีมูลค่า 902.79 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 การค้ารวมมีมูลค่า 322.36 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 9.60 โดยในปี 2558 ไทยส่งออกสินค้าไปบังกลาเทศมีมูลค่า 858.61 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าสินค้าจากบังกลาเทศมีมูลค่า 44.18 ล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น เม็ดพลาสติก ผ้าผืน เคมีภัณฑ์ ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ ปูนซิเมนต์ เหล็ก เส้นใยประดิษฐ์ เป็นต้น ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป สัตว์น้ำสด/แช่เย็น/แช่แข็ง/แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ เนื้อสัตว์สำหรับการบริโภค พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชเครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 30 พ.ค. 2559 เวลา : 14:01:39

08-08-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 8, 2020, 6:25 am