ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
อธิบดีกรมการข้าวเผยพร้อมรองรับแผนผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร


 

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กระทรวงกำษตรและสหกรณ์ มีนโยบายปฏิรูปข้าวนำร่องการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรอย่างอย่างยืน โดยมีแผนผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/2560 ที่บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ วางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่ได้ประกาศพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวทั้งประเทศ 62.12 ล้านไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 27 ล้านตันข้าวเปลือก และได้ประกาศพื้นที่ส่งเสริมการปลูกข้าวรอบที่ 1 ปีเพาะปลูก 2559/2560 จำนวน 54.80 ล้านไร่

 

ทั้งนี้กรมการข้าวได้เตรียมพร้อมรับฤดูกาลเพาะปลูกไว้แล้ว โดยเฉพาะเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ ที่ได้ประมาณการเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชาวนาต้องใช้ทั้งสิ้น 789,120 ตัน มีเมล็ดข้าวรองรับความต้องการซื้อของชาวนา 268,462 ตัน ส่วนความต้องการอีก 500,000 ตัน จะหาจากหลายแหล่ง ที่กรมการข้าวได้วางแผนเข้าไปดูแลแล้ว จึงขอให้ชาวนามั่นใจได้ว่าจะได้พันธุ์ข้าวคุณภาพ และได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน


 
 
ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 มิ.ย. 2559 เวลา : 11:44:30

16-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 16, 2020, 10:51 pm