ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กปภ. -กปน.ผนึกกำลังให้บริการน้ำประปา-ร่วมแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ


 


การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และการประปานครหลวง (กปน.) ประชุมหารือเตรียมลงนามความร่วมมือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการให้บริการน้ำประปาเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานและแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำร่วมกัน

นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ. และ กปน. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจในการสำรวจ จัดหาแหล่งน้ำดิบ ผลิตส่งจ่ายน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชน ได้หารือเตรียมความพร้อมในการทำบันทึกความเข้าใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการให้บริการน้ำประปาร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ตลอดจนร่วมมือกันพัฒนาองค์ความรู้และทักษะความชำนาญด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี หรือ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถบริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและเพียงพอทั่วถึงในพื้นที่รอยต่อการให้บริการของ กปภ. และ กปน.

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3)กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันของทั้ง  2 หน่วยงานในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานด้านน้ำประปา เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย อีกทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยคาดว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายในเดือนมิถุนายน 2559

 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 03 มิ.ย. 2559 เวลา : 14:00:34

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 3:58 pm