ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พลิกโฉมตลาดโรงเกลือดันเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคไปกัมพูชา-เวียดนาม


 


 'อภิรดี'พลิกโฉมตลาดโรงเกลือ ใช้นโยบายประชารัฐ ดันเป็นศูนย์กลางตลาดอาเซียน          และศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังกัมพูชาและเวียดนาม

“อภิรดี”พลิกโฉมตลาดโรงเกลือ ใช้นโยบายประชารัฐ ดันเป็นศูนย์กลางตลาดอาเซียนและศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังกัมพูชาและเวียดนาม หลังเกิด “สระแก้วโมเดล” ทำให้มีการลุยปราบสินค้าละเมิดอย่างหนัก จนหายไปจากตลาด พร้อมเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวกับกัมพูชา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ     ในพื้นที่           

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้เข้มงวด  ในการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่จำหน่ายในตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว โดยได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ จนเกิด “สระแก้วโมเดล” ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 21 หน่วยงานมาร่วมมือกันในการปราบปราม เพื่อลดจำนวนสินค้า ร้านค้า พื้นที่จำหน่ายสินค้าละเมิดให้น้อยลงและหมดไป และปรับเปลี่ยนมาจำหน่ายสินค้ามือสอง สินค้าทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าหัตถกรรม และสินค้า OTOP ซึ่งล่าสุดการจำหน่ายสินค้าละเมิดได้ลดลง และแทบจะไม่มีการจำหน่ายอีก     

ทั้งนี้  ผลจากการปราบปรามอย่างเข้มงวด ประกอบกับการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ลด ละ เลิก จำหน่ายสินค้าละเมิด ได้ส่งผลทำให้ตลาดโรงเกลือประสบภาวะเศรษฐกิจซบเซา จังหวัดสระแก้วจึงใช้วิกฤตดังกล่าวให้เป็นโอกาสในการพัฒนาตลาดโรงเกลือ โดยใช้แนวทางประชารัฐ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ผลักดันให้ตลาดโรงเกลือเป็น “ศูนย์กลางตลาดอาเซียน และ         ศูนย์จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคไปยังกัมพูชาและเวียดนาม” เพื่อให้สอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งการเชื่อมโยงไปสู่  การเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย

นางอภิรดีกล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการเคารพสิทธิ์ และส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่อง
 


 

บันทึกโดย : วันที่ : 06 มิ.ย. 2559 เวลา : 07:54:08

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 9:21 am