ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
งาน SIMA ASEAN Thailand 2016ยกระดับธุรกิจเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


 


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติเพื่อธุรกิจการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับบจก. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์         คอมเอ็กซ์โพเซียม และแอ็คซีม่า จากฝรั่งเศส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 –10 กันยายน 2559 ณ อาคาร 5 – 6          ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบ เมืองทองธานี

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส นายกสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะประธานที่ปรึกษาการจัดงาน SIMA ASEAN Thailand 2016 กล่าวว่า งาน SIMA  ASEAN Thailand 2016 จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรไทย และเป็นเวทีที่ให้ความรู้แก่เกษตรกร เพื่อนำเทคโนโลยี และการแก้ไขปัญหาไปปรับใช้กับทางธุรกิจได้จริง
 
 
งาน SIMA เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อธุรกิจเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีที่สุดทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีมากกว่า 20 สมาคมที่ตอบรับในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ อาทิ สมาคมเครื่องจักรกลไทยสมาคมการตลาดเกษตรและอาหารแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค(AFMA) สมาคมสื่อมวลชนเกษตร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย รวมถึงทุกภาคส่วนภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเข้าร่วมในการจัดงานครั้งนี้ พร้อมจัดงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ และกิจกรรมเวิร์คช็อป เพื่อช่วยกลุ่มเกษตรกรในการเพิ่มผลิตอย่างมีคุณภาพ และเรื่องการจัดการ นอกจากนี้กระทรวงฯ ยังมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน SIMA ไปยังกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ในแต่ละจังหวัด และหน่วยงานรัฐบาล เพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าชมงานเกษตรระดับภูมิภาคนี้

ด้านนายลอย จุน ฮาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า “การที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในงานครั้งนี้ ถือเป็นกุญแจสำคัญต่ออุตสาหกรรมเกษตรทั้งในไทย และภูมิภาคอาเซียน การขยายตัวของอุตสาหกรรมเกษตรจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อที่จะส่งเสริมผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มการแข่งขันทางการเกษตร SIMA ASEAN Thailand จะเป็นพื้นที่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปีนี้ได้จัดพื้นที่สาธิตเครื่องจักร ณ ริมทะเลสาบเมืองทองธานี บนพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้เข้าชม พร้อมมีผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องจักรที่จัดสาธิตภายในงานอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีงาน Thailand agriculture outdoor festival หรืองานเกษตรเมืองทอง โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ กิจกรรมนันทนาการ พืชสวน และสินค้าเกษตรของไทย

นางมาร์ติน เดอเกรมองท์ กรรมการผู้จัดการงาน SIMA Paris บริษัท คอมเอ็กซ์โพเซียม จำกัด ผู้ร่วมจัดงาน SIMA ASEAN Thailand กล่าวเสริมว่า งาน SIMA ASEAN Thailand ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากรัฐบาลไทยเป็นอย่างดี ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งในตอนนี้พื้นที่ถูกจองแล้วกว่า80% โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 120 บริษัท จาก 15 ประเทศทั่วโลกอาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน และตุรกี เป็นต้น ซึ่งผู้แสดงสินค้าจากประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากประเทศไทย คิดเป็น 40% ของผู้แสดงสินค้าทั้งหมด ที่จะขนสินค้าคุณภาพกว่า 200 แบรนด์มาจัดแสดง เป็นการตอกย้ำว่างาน SIMA ASEAN Thailand 2016 เป็นงานเกษตรที่มีมาตราฐานระดับนานาชาติอย่างแท้จริง 


บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 มิ.ย. 2559 เวลา : 13:15:48

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 9:25 am