ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สบส.ขีดเส้นตาย 'สปา-นวดพริตตี้' ให้เวลากลับตัวอีก 114 วัน หากไม่ทำโดนเชือด


 


อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบกิจการสปา นวดเพื่อสุขภาพ-เสริมความงาม ที่หมู่บ้านเมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานตาม “กฎหมายสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559” ให้เวลาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานกิจการ ภายใน 114 วัน ห้ามรับต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายทำงานอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะสปาพริตตี้-นวดพริตตี้ หากหลังวันที่ 27 กันยายน 2559 ยังพบฝ่าฝืน จะสั่งปิดแน่นอน
 

 เย็นวันนี้ (6 มิถุนายน 2559) นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภท สปา ที่หมู่บ้านเมืองทองธานี จ.นนทบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงแนวทางการดำเนินธุรกิจให้ถูกต้องตาม “พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559” ซึ่งมีหลักปฏิบัติมาตรฐาน 5 ด้าน ประกอบด้วย สถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ การให้บริการ และความปลอดภัย โดยนำเอกสารแผ่นพับ คู่มือ แนวทางการขออนุญาต กฎหมายฉบับกระเป๋าไปแจกด้วย
 

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้คาดว่ามีสถานประกอบการประเภทสปา นวดเพื่อสุขภาพหรือเสริมความงาม ที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ กว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ ในส่วนของพนักงานที่ให้บริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริการนวด คาดว่าจะมีเกินครึ่งที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากสถาบันที่ได้มาตรฐาน ใช้เพียงทักษะที่ฝึกฝนถ่ายทอดมาจากครัวเรือน หรือฝึกเอง ดังนั้น กรม สบส. จึงต้องเร่งดำเนินการชี้แจงผู้ประกอบการเหล่านี้ ให้ปรับปรุงเตรียมความพร้อม เพื่อขออนุญาตขึ้นทะเบียนกับกรม สบส. พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 เป็นต้นไป โดยผู้ประกอบการรายใหม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ หรือที่กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรม สบส. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี และในส่วนภูมิภาคที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ส่วนผู้ประกอบการรายเก่าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรม สบส. มาแล้ว จำนวน 1,605 แห่ง ขอให้เร่งสำรวจส่วนที่ยังตกเกณฑ์เพื่อปรับปรุงตามมาตรฐาน และยื่นขอขึ้นทะเบียนใหม่ภายใน 180 วันหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้

 
 
นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง กล่าวต่อไปว่า โดยเฉพาะ สปาพริตตี้ สปาเกย์ นวดพริตตี้ หรือการให้บริการทางเพศที่แอบแฝงในรูปแบบของการนวดต่างๆ หากจะทำการปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายฉบับนี้ ก็สามารถทำได้ โดยมีเวลาปรับปรุงอีก 114 วัน และเมื่อเป็นไปตามเกณฑ์ สามารถยื่นขออนุญาตประกอบกิจการกับ กรม สบส. ได้ และตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2559 ที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ กรม สบส.จะร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจเข้มทุกพื้นที่ หากพบจะดำเนินการสั่งปิด และลงโทษตามกฎหมายโดยไม่มีข้อละเว้นใดๆทั้งสิ้น  

“สถานประกอบการเพื่อสุขภาพไม่ใช่สถานที่รักษา เป็นเพียงสถานที่ให้บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ โดยกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ออกมาเพื่อจับหรือปิดเท่านั้น แต่เป็นการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งไทยและเทศ และช่วยส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านนี้ซึ่งถือเป็นธุรกิจประเภทดาวเด่นที่มีโอกาสเติบโตสร้างรายได้ และชื่อเสียงให้แก่ประเทศ ดังนั้น บุคลากรที่ให้บริการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ จะต้องผ่านการอบรมมีคุณภาพมาตรฐาน” อธิบดีกรม สบส.กล่าว

ด้าน นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า สถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ถูกกฎหมาย ทั้ง 3 ประเภท ซึ่งกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ เป็นการให้บริการนวดต่างๆ ห้ามรับต่างด้าวที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายทำงานเด็ดขาด และหากจะเป็นผู้ให้บริการนวด จะต้องผ่านการอบรมการนวดตามหลักสูตรที่กำหนดจากสถานศึกษา ซึ่งมีกว่า 200 สถาบัน และจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมสบส.โดยใบรับรองมีผลตลอดชีพ และกรม สบส.จะมีการจัดอบรมฟื้นฟูความรู้อย่างต่อเนื่องให้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ ต่อไป   

LastUpdate 06/06/2559 16:21:41 โดย : Admin

06-12-2021
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 6, 2021, 2:37 am