ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
บอร์ดสปสช.เลื่อนคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.คนใหม่


 

วันนี้ (6 มิ.ย.)ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   มีการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) โดยมีวาระการพิจารณาการคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการ สปสช. ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุม 2 คน คือ นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการ สปสช.  อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้มีมติให้เลื่อนการพิจารณาคัดเลือกเลขาธิการ สปสช.ออกไป


นพ.ปิยสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวถึงการพิจารณาคัดเลือกเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) คนใหม่ ในการประชุม บอร์ด สปสช. ว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาเลขาธิการสปสช. ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร และเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 2 คน คือ 1.นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และ 2.นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสปสช.
 
ในส่วนของนพ.วันชัย ยังมีข้อท้วงติงเรื่องคุณสมบัติที่ถูกมองว่าเป็นผู้บริหารอยู่ในองค์กรที่เป็นคู่สัญญาของสปสช. ดังนั้นระหว่างที่เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในการส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ อีกทั้งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่าถ้าคณะกรรมการกฤษฎีกายังไม่ตีความ ก็ไม่ควรมีมติแต่งตั้งคนใดคนหนึ่ง ดังนั้นตนจึงขอเลื่อนการพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการสปสช.คนใหม่ออกไปเป็นการประชุมบอร์ดสปสช.ในวันที่ 4 ก.ค.นี้   ซึ่งหากคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความว่า นพ.วันชัย มีคุณสมบัติ ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตามปกติ แต่หากตีความว่าขาดคุณสมบัติ ก็จะเหลือ นพ.ประทีป เป็นผู้สมัครเพียงคนเดียว ก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะรับรองให้ นพ.ประทีปเป็นเลขาธิการ สปสช.คนใหม่หรือไม่
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 06 มิ.ย. 2559 เวลา : 16:32:02

26-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 26, 2022, 5:24 am