ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
การรถไฟฯเผย8เดือนอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟ 58ครั้ง จากปี58 เกิด92ครั้ง


 


การรถไฟฯ เผยผลดำเนินงานแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจุดตัดทางรถไฟตามนโยบายของรัฐบาล ระยะ 3 ปี (ปี 58-60) ทำให้แนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุลดลง จากสถิติเดิมเกิดขึ้นเกินร้อยครั้งต่อปี ในปี 58เหลือเพียง 92 ครั้ง และล่าสุดยอด 8 เดือนของปี 59 ลดต่อเนื่องเหลือ 58 ครั้ง พร้อมเผยความคืบหน้าการติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติ ในปี 59 ติดตั้งได้รวม 330 แห่ง และในปี 60 จะติดตั้งเครื่องกั้นฯ บริเวณจุดตัดรถไฟที่ได้รับอนุญาตครบทั่วประเทศ
 

จากการที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีนโยบายให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินงานสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านทางรถไฟ
 

นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟเป็นแผนระยะยาว 3 ปี โดยในปี 2558-2560 ติดตั้งระบบหรือเครื่องมือที่ช่วยดูแลสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านทางรถไฟว่า ขณะนี้การรถไฟฯ กำลังเร่งดำเนินการติดตั้งระบบและเครื่องกั้นอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง และภายในปี 2559 การรถไฟฯ จะติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ได้รับอนุญาตได้เสร็จสิ้น 330 แห่ง แบ่งเป็นการดำเนินงานจากงบประมาณปี 2558 จำนวน 130 แห่ง และงบประมาณปี 2559ที่กำลังติดตั้งอยู่อีก 200 แห่ง
 

ส่วนจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับอนุญาต (ทางลักผ่าน) การรถไฟฯ ยังได้ดำเนินการติดตั้งป้ายหยุด ป้ายรูปรถไฟ พร้อมจัดทําสัญญาณเตือน ไฟกระพริบตลอดเวลา เนินชะลอความเร็ว และป้ายเตือนบริเวณทางลักผ่านไปแล้ว 516 แห่ง รวมถึงได้ติดตั้งระบบตรวจสอบขบวนรถไฟระยะ 300 เมตร หรือระบบ Sensor ก่อนถึงจุดตัดรถไฟที่ไม่ได้ขออนุญาตได้อีก 54 แห่ง

“ผลจากการดำเนินงานอย่างหลากหลายมิติตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งการบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชน รวมถึงการเร่งติดตั้งติดตั้งระบบและเครื่องกั้นอัตโนมัติ ได้มีส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ สถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงก่อนมีการดำเนินแผนติดตั้งฯ พบว่ามีการเกิดอุบัติเหตุสูงเกินกว่า 100 ครั้งต่อปี เช่น ในปี 2555 เกิดอุบัติเหตุ 141 ครั้ง ปี 2556 เกิด 112 ครั้ง ปี 2557 เกิด127 ครั้ง แต่ปี 2558 เมื่อมีการทยอยติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติและสัญญาณไฟเตือนพบว่า จำนวนอุบัติเหตุลดลงเหลือเพียง 92 ครั้ง เช่นเดียวกับปี 2559 ที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุในรอบ 8 เดือน (ต.ค.58-พ.ค.59) เกิดขึ้น 58 ครั้ง โดยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง”

นายวุฒิชาติกล่าวว่า แม้แนวโน้มสถิติการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟจะลดลง แต่การรถไฟฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจและต้องการสร้างความปลอดภัยในการสัญจรข้ามทางรถไฟให้เกิดขึ้นสูงสุด โดยขณะนี้กำลังเร่งรัดแผนดำเนินการติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติทางรถไฟเพิ่มอีก 160 แห่ง ซึ่งจากเดิมจะทำในปี 2560 ให้ทำได้เร็วขึ้นภายในปี 2559 ขณะที่แผนปี 2560 ก็จะมีการเตรียมของบประมาณติดตั้งระบบ Sensor ก่อนถึงจุดตัดรถไฟที่ไม่ได้ขออนุญาตอีก 200 แห่ง รวมถึงติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติเพิ่มอีก 165 แห่ง ซึ่งการรถไฟฯ ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2560 จุดตัดทุกแห่งจะมีสัญญาณเตือน หรือเครื่องกั้นอย่างใดอย่างหนึ่งครบทั้งประเทศ
 

ที่ผ่านมาการรถไฟฯ ยังได้มีการร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุตรงจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศร่วมกัน ด้วยการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณจุดตัดทางรถไฟ ร่วมกับนายสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตามห้วงเวลาการเดินรถของรถไฟที่ผ่านพื้นที่ ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินรถไฟ เช่น เวลาผ่าน จำนวนเที่ยว ฯลฯ ผ่านหอกระจายข่าว และช่องทางอื่นๆ เพื่อให้ประชาชนรับทราบและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเดินทางอีกด้วย

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 มิ.ย. 2559 เวลา : 16:36:21

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 12:15 am