ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ขนส่งฯยืนยันไม่มีประกาศเพิ่มภาษีรถใช้แล้ว


 


กรมการขนส่งทางบก เดินหน้ายกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์สู่สากลตามนโยบายเร่งด่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของรถทุกคันบนท้องถนน ด้วยระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการตรวจสภาพรถและการดูแลบำรุงรักษารถที่ตอบโจทย์ความปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของรัฐบาล ยืนยันไม่มีประกาศเพิ่มภาษีรถใช้แล้วแต่อย่างใด คงใช้อัตราภาษีรถประจำปีเดิมตามกฎหมาย

 
นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงการยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์สู่สากลตามนโยบายเร่งด่วนซึ่งกรมการขนส่งทางบกดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญกับประเด็นความปลอดภัยของรถทุกคันบนท้องถนน ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยได้ออกกฎกระทรวงใหม่ ฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2559) ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 โดยเป็นการกำหนดและควบคุมมาตรฐานอุปกรณ์ส่วนควบเพื่อความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก พร้อมกันนี้กฎกระทรวงดังกล่าวยังได้กำหนดความสูงของรถโดยสารต้องมีความสูงไม่เกิน 4.0 เมตร ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล จากเดิมปัจจุบันกำหนดไว้ไม่เกิน 4.30 เมตร ซึ่งจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 19 มีนาคม 2560 
 

รวมถึงการติดตั้งระบบติดตาม GPS ในรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อติดตามพฤติกรรมการขับขี่ตลอดเส้นทางแบบเรียลไทม์ โดยจะมีการบันทึกประวัติการขับขี่ทั้งหมดเพื่อประกอบการพิจารณามาตรการสร้างแรงจูงใจกับพนักงานขับรถที่ขับขี่ปลอดภัย รวมถึงมีมาตรการลงโทษอย่างเข้มงวดซึ่งสามารถช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถเร็วได้ ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
 
 
สำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง ประชาชนจะได้เห็นมิติใหม่ของความปลอดภัยด้านวิศวกรรมยานยนต์ที่กรมการขนส่งทางบกมุ่งมั่นผลักดันเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน อาทิ กำหนดมาตรฐานความแข็งแรงของโครงสร้างหลักของตัวถังรถโดยสาร ลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุรถโดยสารพลิกคว่ำ และเพื่อให้ตัวถังรถโดยสารมีความมั่นคงแข็งแรงและมีความปลอดภัยในการใช้งาน ยกระดับความปลอดภัยอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกตามมาตรฐานสากล อุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง อุปกรณ์ยึดตู้หรือถังบรรทุก ระบบหน่วงความเร็วของรถ (Retarder) เป็นต้น พร้อมกำหนดมาตรฐานรูปแบบรถยนต์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับประเทศไทย รวมถึงกำหนดรูปแบบรถโรงเรียนและรถรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อสภาพข้อเท็จจริงในวิถีชุมชน ซึ่งทุกคันต้องจดทะเบียนขออนุญาตให้ถูกต้อง พร้อมมีมาตรการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายที่สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อเสนอการปรับเพิ่มอัตราภาษีประจำปีรถที่มีอายุเกิน 7 ปีนั้น กรมการขนส่งทางบกยืนยันยังเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ไม่มีการประกาศเพิ่มภาษีประจำปีรถยนต์เกิน 7 ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน 5 ปี แต่อย่างใด แต่จะเน้นความปลอดภัยและมาตรฐานการตรวจสภาพรถใช้งานแล้ว เพื่อสร้างมั่นใจว่ารถทุกคันที่ใช้งานบนท้องถนนมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรถยนต์เกิน 7 ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน 5 ปี ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีรถประจำปี และภายในเดือนกรกฎาคม 2559 นี้ จะเริ่มใช้ระบบรายงานผลตรวจสภาพรถ ตรอ. แบบออนไลน์ (ตรอ. Online) และระบบรายงานการตรวจทดสอบระบบก๊าซเชื้อเพลิงของรถยนต์แบบออนไลน์ (สถานตรวจก๊าซ Online) ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสภาพรถของ ตรอ. ให้เข้มงวดขึ้น รวมถึงกำหนดมาตรฐานการบำรุงรักษารถตามระยะทาง หรือระยะเวลาที่กำหนด ในกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถลากจูง เพื่อให้รถทุกคันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 มิ.ย. 2559 เวลา : 07:13:51

31-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 31, 2023, 3:57 am