ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
นายกฯเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมของโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย


 วันนี้ (14 มิ.ย. 59) เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย พร้อมด้วยนางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัดรองประธานโครงการฯ และคณะมาพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย
 

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับทราบการนำเสนอคลังสมบัติดิจิตอลซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ส่งเรื่องราวของท้องถิ่นตนเองเข้าสู่โครงการซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษา ดังเช่นวงไทยโฮมได้นำเสนอการเป่าแคน ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีสัญลักษณ์ของชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตัวแทนเด็กจากภาคเหนือนำเสนอดนตรีสะล้อ ซอ ซึง ในเพลง “ความฝันอันสูงสุด” โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมการแสดงของตัวแทนทั้ง 2 ภาค ดังกล่าว อีกทั้งนายกรัฐมนตรีได้เขียนความภาคภูมิใจลงบนแผ่นป้ายที่จัดเตรียมไว้ โดยมีเนื้อความในลักษณะแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และกล่าวชื่นชมโครงการนี้ พร้อมกล่าวเชิญชวนสื่อมวลชนได้มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการนี้ด้วย
 

ทั้งนี้ โครงการภาคภูมิแผ่นดินไทยได้มีการดำเนินโครงการภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนตามนโยบายประชารัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างคุณค่าสร้างแรงบันดาลใจ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านการนำเสนอความภูมิใจในแผ่นดินไทย ด้วยการเปิดโอกาสให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมกันนำเสนอเรื่องราวอันดีงามจากทุกชุมชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และเพื่อเป็นการจัดคลังสมบัติดิจิตอลลงบนเว็บไซด์ของโครงการที่มีชื่อว่า www.theprideofthailand.com โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง

ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ12 สิงหาคม 2559 

LastUpdate 14/06/2559 12:18:10 โดย : Admin

19-08-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ August 19, 2022, 10:18 pm