ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สภากทม. ติดตามปัญหาน้ำท่วมในกทม.-แนะแจ้งจุดพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วม


 


สภากทม. ติดตามปัญหาน้ำท่วมในกทม. เน้นเร่งประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ทั่วถึงประชาชนทุกพื้นที่

 ร.ต.ต.เกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ประธานสภากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการการจราจรขนส่งและการระบายน้ำสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประชุมติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นกรุงเทพมหานคร โดยมีนายเฉลิมพล โชตินุชิต รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ และผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนพรัตน์ สำนักการระบายน้ำ กทม.2 (ดินแดง)
 
 

รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมปี 2559 นั้น สำนักการระบายน้ำได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ รวมทั้งขุดลอก คู คลอง เพื่อเปิดทางน้ำไหล และได้ลดระดับน้ำในคลองระบายน้ำทุกคลองและแก้มลิงที่มีอยู่ 25 แห่ง เพื่อเตรียมรองรับน้ำ อีกทั้งได้เตรียมเครื่องสูบน้ำที่อุโมงค์ระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ บ่อสูบน้ำทุกแห่งให้พร้อมในการรองรับการระบายน้ำ ตลอดจนได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ทั้งหน่วยงานจากสำนักการระบายน้ำและจากสำนักงานเขตในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง รวมทั้งเตรียมหน่วยบริการเร่งด่วนหรือหน่วย BEST ไว้ ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย นอกจากนี้ได้มีการติดตามการพยากรณ์สภาอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และการคาดการณ์ฝนตกจากเรดาร์ตรวจอากาศของกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง

ประธานสภากรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครควรเร่งประสานความร่วมมือกับจังหวัดข้างเคียง เพื่อให้ได้ข้อสรุปในการจัดการบริหารน้ำ รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้ตั้งข้อสังเกตอย่างกว้างขวางเกี่ยวการทำงานของสำนักการระบายน้ำ อาทิ ผู้บริหารกรุงเทพมหานครหรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการใช้สอยพื้นที่ว่างเปล่าที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการบริหารน้ำให้มากที่สุด เนื่องจากที่ผ่านมายังมีพื้นที่ว่างเปล่าในกรุงเทพมหานครหลายจุดที่กทม. ไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารจัดการหรือแก้ไขปัญหาน้ำท่วม อีกทั้งควรนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้ให้ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งในส่วนของการบริหารจัดการอุโมงค์ระบายต่างๆ ต้องเร่งจัดการและแก้ไขให้ใช้การได้ทั้งระบบ เพื่อไม่ให้การระบายน้ำเกิดการติดขัด 

นอกจากนี้สำนักการระบายต้องเร่งให้มีการประชาสัมพันธ์การทำงานของสำนักการระบายน้ำและหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งเร่งกระจายการประชาสัมพันธ์ไปยังสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ ในการแจ้งจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำท่วม หรือจุดที่มีน้ำท่วมขังในขณะที่มีฝนตกหนักหรือหลังเกิดฝน เพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลได้ทั่วถึง อีกทั้งสำนักการระบายน้ำควรจัดให้มีฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสำนักการระบายน้ำโดยตรง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ไปถึงผู้ที่เกี่ยวและประชาชนชาวกรุงเทพมหานครอีกด้วย ทั้งนี้สภากรุงเทพมหานครจะนำข้อมูลที่ได้รับและผลของติดตามการทำงานของฝ่ายบริหารกรุงเทพมหานคร มาเป็นแนวทางในการตรวจสอบและผลักดันงบประมาณเพื่อใช้บริหารจัดการแก้ไขและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 21 มิ.ย. 2559 เวลา : 16:43:57

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 8:00 am