ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม. ตรวจความปลอดภัยป้องกันอัคคีภัยอาคารสูงย่านจอมทอง


 


วันนี้ (23 มิ.ย. 59) เวลา 13.00 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานตรวจความปลอดภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ โดยมีนายชุมพล ชาวเกาะ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสมบัติ พิพิธประพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตจอมทอง พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตจอมทอง อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเขตจอมทอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป จากนั้นได้ร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัยและระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณโดยรอบอาคารโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และอาคารจี เอฟ พี ที เขตจอมทองซึ่งในปัจจุบันอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่บางแห่ง มีระบบป้องกันภัยของอาคารที่ไม่เหมาะสม ประกอบกับสภาพการใช้อาคารที่จำเป็นต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยที่ได้มาตรฐาน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะสามารถอพยพประชาชนออกจากอาคารได้ทัน ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียชีวิต และบรรเทาความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน
 

กรุงเทพมหานครได้มีมาตรการด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ สำหรับอาคารที่สูงตั้งแต่ 6 ชั้นขึ้นไป และมีพื้นที่อาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร ต้องมีผนังหรือประตูปิดกั้นไม่ให้เปลวไฟหรือควันไฟเข้าไปในบริเวณบันไดหลักของอาคาร ประตูดังกล่าวต้องทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และมีวัสดุทนไฟปิดกั้นช่องท่อต่างๆ ระหว่างชั้นทุกชั้นของอาคาร อาคารควรออกแบบให้มีทางหนีไฟเบื้องต้น เส้นทางหนีไฟต้องมีความสูงไม่น้อยกว่า 2.3 เมตร ผิวทางเดินเป็นผิวต้านการลื่น และไม่ถูกกีดขวางจากส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร ห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนในการหนีไฟ ประตูหนีไฟต้องมีความแตกต่างจากสิ่งก่อสร้างข้างเคียงให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 0.8 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร แบบบานเปิดที่มีบานพับอยู่ด้านข้างประตูสามารถเปิดได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจ 

บริเวณทางเข้าบันไดหนีไฟ ควรมีป้ายบอกตำแหน่งชั้นและทางหนีไฟพร้อมไฟฉุกเฉินแสดงให้ชัดเจน และห้ามก่อสร้างเป็นบันไดเวียน ระบบสัญญาณเตือนภัยในอาคารที่สูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้นในแต่ละยูนิต ส่วนอาคารสาธารณะที่มีพื้นที่มากกว่า 2,000 ตารางเมตร ต้องติดตั้งในทุกชั้นของอาคาร ระบบสัญญาณเตือนภัยประกอบด้วย Detector หรืออุปกรณ์แจ้งเหตุ ทั้งแบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและแบบใช้มือ เพื่อให้กริ่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทำงาน เครื่องส่งสัญญาณเพลิงไหม้สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนในอาคารได้ยิน ถังดับเพลิงแบบมือถือ ต้องติดตั้งอย่างน้อย 1 เครื่องทุกๆ 1,000 ตารางเมตร ให้แต่ละเครื่องห่างกัน 45 เมตร ในตำแหน่งที่มองเห็นและเข้าถึงง่ายสะดวกต่อการใช้งาน รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง ซึ่งจะต้องจ่ายไฟฉุกเฉินได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

ส่วนอาคารสูงตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป ต้องเพิ่มระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยดังนี้ 1. ความกว้างของผิวจราจรโดยรอบอาคาร ต้องไม่ต่ำกว่า 6 เมตร 2. มีลิฟท์สำหรับพนักงานดับเพลิงโดยเฉพาะ 3. ในแต่ละชั้นจะต้องติดตั้งแผนผังระบุตำแหน่ง 4. มีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดลงสู่ใต้ดินอย่างน้อย 2 แห่ง สามารถใช้ลำเลียงบุคคลในอาคารทั้งหมดออกนอกอาคารได้ภายใน 1 ชั่วโมง
 
แต่ละชั้นจะต้องมีท่อระบายอากาศและบันไดหนีไฟที่ลงสู่พื้นของอาคารนั้น และอยู่ในตำแหน่งที่สามารถออกได้สะดวก 5. ผนังและประตูของช่องบันไดหนีไฟภายในอาคารต้องทำจากวัสดุทนไฟ เช่น ผนังก่ออิฐทนไฟ 6. ช่องโล่งภายในอาคารที่สูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไปต้องติดตั้งระบบควบคุมการแพร่กระจายของควัน 7. ดาดฟ้าต้องเป็นที่โล่งและมีความกว้างไม่น้อยกว่า 10x10 ตารางเมตร รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคาร 8. กระจกที่ใช้ทำผนัง ต้องมีคุณสมบัติในการลดอันตรายจากการบาดของเศษกระจกเมื่อกระจกแตก 9. โครงสร้างหลักเช่นเสาอาคารต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง 10. ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง ต้องแยกอิสระจากระบบอื่น และทำงานในเหตุฉุกเฉินได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 11. มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ sprinkle system เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิด และเป็นไปตามมาตรฐานในการป้องกันเหตุอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนด

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานเขตจอมทอง ได้ลงพื้นที่ร่วมกันตรวจสอบความปลอดภัยและระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล และอาคารจี เอฟ พี ที เขตจอมทอง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าอาคารทั้ง 2 แห่ง มีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานในการป้องกันอัคคีภัยตามที่กฎหมายกำหนด โดยภาพรวมไม่มีอะไรที่ต้องดำเนินการปรับปรุง มีเพียงบางส่วนที่ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ทั้งนี้กรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในการใช้อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ โดยได้ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย ระบบป้องกันอัคคีภัย ทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยและสร้างความมั่มใจแก่ประชาชนผู้ใช้อาคาร
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 มิ.ย. 2559 เวลา : 17:24:58

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 8:01 pm