ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
รัฐบาลเชิญชวนคนไทยประดับธงชาติคู่ธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ 70 ปี


 


วันนี้ (23 มิถุนายน 2559) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1-2 อาคารหอประชุม กรมประชาสัมพันธ์หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการแถลงข่าวและพิธีมอบตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคมและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานและรับมอบตราสัญลักษณ์รวมจำนวนทั้งสิ้น 130 หน่วยงาน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ในปี 2559 เป็นปีมหามงคล รัฐบาลจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ยิ่งใหญ่ 2 งาน คือ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยรัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลดังกล่าวหลากหลายกิจกรรม ประกอบด้วย

- โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- การจัดสร้างถาวรวัตถุเป็นของที่ระลึกน้อมเกล้าฯ ถวาย คือ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า และเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์
- โครงการ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความจงรักภักดี และสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ มีกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ

* นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสัญจร “บัวบาทยาตรา”
* ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ “ค่าของแผ่นดิน Pride and Dignity of Thais”
* ละครเวทีเฉลิมพระเกียรติ “เสียงแห่งความจงรักภักดี Sounds of Love”
* โครงการเยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระยุคลบาท ซึ่งมีตัวแทนที่เป็นเยาวชนจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จำนวน 70 คน มาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 นอกจากนี้แล้ว ยังมีโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่หน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการร่วมกันในการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในโอกาสมหามงคลทั้ง 2 อีกมากมายหลากหลายกิจกรรม

ทั้งนี้ มีกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญคือ การจัดสร้างพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ทรงพระราชทานชื่อพระพุทธรูปว่า “พระสัมพุทธโคดม สิริกิตบรมราชินีนาถจตุราศีติวรรษมงคล” แปลว่า พระสัมพุทธโคดม องค์เป็นมงคลสร้างเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งเป็นเดือนแห่งพระราชสมภพ โดยรัฐบาลและภาคประชาชน ได้จัดกิจกรรม ดังนี้

* การจัดงานพระราชพิธี และศาสนพิธี
* การจัดงานรัฐพิธีเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ได้แก่ การจัดงานสโมสรสันนิบาต ณ ทำเนียบรัฐบาล
* การจัดกิจกรรมเชิดชูสดุดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 นี้
* การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศและต่างประเทศ

ตอนท้ายของการแถลงข่าว รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ประดับธงชาติไทยคู่กับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ตามอาคารบ้านเรือนและสถานที่ทำงานตามความเหมาะสมโดยพร้อมเพรียงกัน


 

LastUpdate 23/06/2559 17:44:00 โดย : Admin

30-05-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 30, 2020, 7:12 am