ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
อย. ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดกว่า 5 ตันก่อนเผาทำลายพรุ่งนี้ (24 มิ.ย.)


 


อย. เชิญสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมพิสูจน์ตรวจสอบยาเสพติดให้โทษของกลางอย่างโปร่งใส ก่อนนำไปเผาทำลายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 นี้ เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เผยของกลางในคลังที่คดียังไม่สิ้นสุดอีกกว่า 49 ตัน ที่เก็บรักษาไว้ในคลังที่มีระบบป้องกันอย่างรัดกุม และรอการทำลายต่อไป

 
นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า ในวันนี้(23 มิถุนายน 2559) เวลา 9.30 น. คณะทำงานตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทำการตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลางจากคดีทั้งสิ้น 231,100 คดี คิดเป็นน้ำหนักรวมกว่า 5,136 กิโลกรัม ซึ่งเก็บไว้ในคลังยาเสพติด อย. ก่อนจะนำไปเผาทำลายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น.ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 

เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวต่อไปว่า ยาเสพติดให้โทษของกลางที่คณะทำงานทำการตรวจรับนี้เป็นยาเสพติดที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ริบของกลางแล้ว และสามารถนำไปทำลายได้ การตรวจรับดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบน้ำหนัก ลักษณะและประเภทของยาเสพติด พร้อมทั้งชักสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจเบื้องต้นว่าเป็นยาเสพติดหรือไม่และส่งตรวจวิเคราะห์ทางวิชาการแล้วจึงห่อหุ้มยาเสพติดให้โทษของกลางที่ผ่านการตรวจรับแล้วบรรจุลงหีบห่อ และติดลำดับหมายเลขหีบห่อ โดยคณะทำงานตรวจรับ ฯ เซ็นชื่อกำกับไว้ทุกหีบห่อ จากนั้นเก็บไว้เป็นสัดส่วนที่จัดไว้ในคลังยาเสพติดของ อย. โดยติดเทปกระดาษที่ลงลายมือชื่อของคณะทำงานตรวจรับ ฯ กำกับไว้ที่ประตูคลัง 
 

เมื่อเสร็จแล้วคณะกรรมการเก็บรักษากุญแจคลังยาเสพติดจะมอบกุญแจคลังให้ประธานคณะทำงานตรวจรับ ฯ คือ นายวินัย มณฑาพงษ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้เก็บรักษากุญแจไว้ และในวันที่ 24 มิถุนายน2559 เวลา 05.00 น. ประธานคณะทำงานตรวจรับ ฯ จะเป็นผู้มาเปิดประตูคลัง โดยจะตัดเทปกระดาษที่ปิดไว้ออก เพื่อนำยาเสพติดของกลางที่ตรวจรับไว้แล้ว ส่งมอบให้คณะทำงานขนย้ายยาเสพติดให้โทษของกลางซึ่งมีรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธาน จากนั้น คณะทำงานและผู้รับมอบ ร่วมกันลงลายมือชื่อในหนังสือตรวจรับยาเสพติดให้โทษของกลาง และนำยาเสพติดไปเผาทำลายณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 

เลขาธิการ ฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า เพื่อให้การเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลางเป็นไปอย่างโปร่งใส ก่อนนำไปเผาทำลายจะต้องมีการตรวจรับและตรวจสอบกันอย่างละเอียด รัดกุม จากความร่วมมือของหลายหน่วยงาน จึงขอเรียนเชิญสื่อมวลชนมาร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมทำข่าว ในวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา10.00 น. ณ ศูนย์บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยาส่วนยาเสพติดให้โทษของกลางที่ยังเก็บรักษาไว้ที่คลังยาเสพติดของ อย. ยังคงมีเหลือจำนวนรวมกว่า 49 ตันนั้น อย. มีระบบการเก็บรักษาที่รัดกุม มั่นคง ปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย ซึ่งเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ริบของกลางแล้ว จึงจะจัดให้มีการเผาทำลายต่อไป 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 23 มิ.ย. 2559 เวลา : 18:28:37

06-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 6, 2020, 1:11 am