ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
พาณิชย์เผยส่งออก พ.ค.หดตัว 4.40%, นำเข้าขยายตัว 0.50%


 


นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาวะการค้าระหว่างประเทศในเดือนพ.ค.59 มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในรูปของเงินเหรียญสหรัฐฯ การส่งออกเดือนพฤษภาคม 2559 มีมูลค่า 17,617 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หดตัวร้อยละ 4.40 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันปีก่อน (YoY) รวม 5 เดือนแรก มีมูลค่า 86,991 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 1.90) ในขณะที่การนำเข้าเดือนพฤษภาคม 2559 มีมูลค่า 16,079 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ขยายตัวร้อยละ 0.50) รวม 5 เดือนแรก มีมูลค่า 76,543 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หดตัวร้อยละ 10.25) ส่งผลให้ดุลการค้าระหว่างประเทศเดือนพฤษภาคม 2559 ยังคงเกินดุลต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 13 ติดต่อกันมีมูลค่า 1,538 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รวม 5 เดือนแรก เกินดุล 10,448 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

 
 
 
การส่งออกของไทยได้รับอิทธิพลจากกระแสการค้าโลกในช่วงที่ผ่านมาที่ยังอยู่ในภาวะชะลอตัวและมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งกระทบต่อกำลังซื้อและการนำเข้าของประเทศคู่ค้า ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรและน้ำมันยังหดตัวสูงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การส่งออกของไทยในเดือนพฤษภาคมยังคงหดตัวที่ร้อยละ 4.4 รวม 5 เดือนแรกของปี 2559 หดตัวร้อยละ 1.9 อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่าการส่งออกมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งส่วนแบ่งตลาด (Market Share) ของไทยในตลาดและสินค้าส่งออกสำคัญยังอยู่ในระดับที่ดี การนำเข้ากลุ่มวัตถุดิบและเครื่องจักรมีสัญญาณและแนวโน้มการฟื้นตัวที่ชัดเจนขึ้น ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรเริ่มปรับตัวดีขึ้นตามการปรับตัวของราคาน้ำมัน ส่งผลให้แรงกดดันด้านราคาส่งออกมีแนวโน้มลดลง ชี้ว่าการส่งออกของไทยเริ่มปรับตัวเข้าสู่ทิศทางที่สอดคล้องกับแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีจะปรับตัวได้ดีขึ้นตามลำดับ 


การส่งออกหลังจากนี้ไป หากทำได้เดือนละ 17,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ก็อาจทำให้การส่งออกทั้งปีนี้ติดลบ หากต้องการที่จะให้การส่งออกเป็นไปตามเป้าหมาย 5% จะต้องส่งออกให้ถึงเดือนละ 19,000-20,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  อย่างไรก็ตาม มองว่าการส่งออกหลังจากนี้ น่าจะปรับตัวดีขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งเห็นว่าราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวดีขึ้น ทำให้ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลงเริ่มน้อยลงต่อเนื่อง ประเมินว่า ราคาน้ำมันเฉลี่ยที่ 43.96 เหรียญสหรัฐฯต่อบาร์เรล ใกล้เคียงกับส.ค. 58 ที่ผ่านมา ที่สำคัญขณะนี้ราคาสินค้าส่งออกหลายรายการเริ่มปรับตัวดีขึ้นด้วย
 

LastUpdate 24/06/2559 12:56:05 โดย : Admin

04-06-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ June 4, 2020, 1:46 pm