ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
CHO เผยผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าประมูลซื้อรถ NGV ของขสมก.จำนวน 489 คัน


 


นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ช ทวี (CHO) แจ้งว่า คณะกรรมการประกวดราคาขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มีมติให้บริษัทผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นที่เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร จำนวน 489 คัน วงเงิน 4,021.70 ล้านบาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากที่บริษัทได้ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคไปแล้ว 
      
อนึ่ง บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิด ให้คณะกรรมการประกวดราคาขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตามโครงการประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าชธรรมชาติ(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษาโดยสาร จำนวน 489 คัน วงเงิน 4,021.70 ล้านบาท ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
คณะกรรมการประกวดราคาพิจารณาแล้ว มีมติให้บริษัทฯ ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นที่เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วน ข้อเสนอทางด้านเทคนิคมีความเหมาะสม และไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.59

อีกทั้ง ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคำสั่งยกเลิกการชนะการประกวดราคาครั้งที่แล้วและเรียกร้องค่าเสียหาย รวมเป็นเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายแก่กิจการร่วมค้าฯ โดยคำร้องดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 28 มิ.ย. 2559 เวลา : 10:27:09

05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 7:11 am