ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม.ลงนาม MOU ร่วมบูรณาการโครงการเปลี่ยนระบบสายอากาศสู่ระบบสายใต้ดิน


 


วันนี้ (29 มิ.ย. 59) เวลา 13.45 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เขตปทุมวัน : นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครโดยการดำเนินการเปลี่ยนระบบสายรัดสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศใช้ไฟฟ้าใต้ดินและนำสายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงใต้ดินทั้งหมดเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีภาพลักษณ์ที่ดีสวยงามและเหมาะสมกับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีลงนาม โดยมีนายสมชาย โรจน์รุ่งวศินกุล ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายมนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และพล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ.10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดและลงนามความร่วมมือ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวชื่นชมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมกันสานต่อโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบอากาศเป็นระบบสายใต้ดินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งภารกิจของกทม.ที่สำคัญที่สุดคือการดูแลประชาชน อำนวยความสะดวก และความปลอดภัย โดยก้าวสำคัญของกทม.คือสร้างเมืองให้มั่นคงในการบริการพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นระบบระบายน้ำ เส้นทางการสัญจร ซึ่งโครงการฯ นี้เกี่ยวเนื่องกับกทม.โดยตรง การร่วมลงนามในการทำงานครั้งนี้นับเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนอีกด้วย

ประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวว่า ด้านการดำเนินโครงการฯ กฟน. จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ โดยการประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ดำเนินโครงการฯ ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดจนการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารที่มีหน่วยงานอย่างสำนักงาน กสทช. และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การทำงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้เร่งดำเนินการนำสายไฟฟ้าลงดินให้แล้วเสร็จจากเดิมมีระยะเวลา 10 ปี ให้ลดระยะเวลาเป็น 5 ปี โดยระหว่าง 5 ปีนี้สายไฟฟ้าที่ยังไม่ฝังลงดินให้จัดสายไฟฟ้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

สำหรับขอบเขตความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบด้วยโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ที่กฟน.กำลังดำเนินการอยู่ได้แก่จิตรลดา ปทุมวัน และพญาไทร และเพิ่มเติมนนทรี พระราม 3 รัชดาภิเษก-พระราม 9 และโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดินของกฟน. ระยะที่ 1 รวมเส้นทาง 127.3 กม. โดยใช้เงินในการดำเนินการรวมทั้งสิ้น 48,717 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว 10 ปี (2559-2568)
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 29 มิ.ย. 2559 เวลา : 18:30:32

05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 1:46 pm