ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
'ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป'จะเข้าซื้อธุรกิจแปรรูปล็อบสเตอร์ในแคนาดา ส.ค.59


 


บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TU) แจ้งการเข้าซื้อสินทรัพย์ของธุรกิจแปรรูปล็อบสเตอร์ เล เพ็ชเชอะรี เดอ เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez Nous) ในประเทศแคนาดา

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  แจ้งการเข้าซื้อสินทรัพย์ของธุรกิจแปรรูปล็อบสเตอร์ เล เพ็ชเชอะรี เดอ เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez Nous) ในประเทศแคนาดา โดย บริษัท ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ  โดยเข้าซื้อเดือนสิงหาคม 2559 ทั้งนี้ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จะเข้าทำสัญญาซื้อสินทรัพย์ของธุรกิจแปรรูปล็อบสเตอร์ เล เพ็ชเชอะรี เดอ เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez Nous) จากเจ้าของเดิม ในส่วนของสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับกระบวนการจับ การจัดเก็บแบบมีชีวิต และการแปรรูปล็อบสเตอร์ ซึ่งสถานที่ตั้ง อยู่ที่รัฐนิวบรันสวิก ประเทศแคนาดา
ประเภทธุรกิจ แปรรูปและจัดจำหน่ายล็อบสเตอร์ในแถบแอตแลนติกเหนือ

ทั้งนี้ ในปี 2558 มีรายได้รวม 50 ล้านเหรียญแคนาดา (ประมาณ 1,369 ล้านบาท)  เจ้าของ ณ ปัจจุบัน (ผู้ขาย) คือ นายฟรังซัวร์ “แฟรงกี้” เบอนัวต์ (Mr. Francois “Frankie” 

โดยนายฟรังซัวร์ แฟรงกี้ เบอนัวต์ ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ดังนั้นการเข้าซื้อสินทรัพย์จากนายฟรังซัวร์ แฟรงกี้ เบอนัวต์ จึงไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551

เกณฑ์ที่ใช้ในการกาหนดมูลค่าสินทรัพย์ บริษัทกำหนดมูลค่าซื้อสินทรัพย์ของ เล เพ็ชเชอะรี เดอ เชซ์นูส์ (Les Pecheries de Chez Nous) ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณมาจากการรวมวิธี Discounted cash flow และ EBITDA รวมถึงต้นทุนที่แท้จริงของการซื้อสินทรัพย์ สำหรับมูลค่าที่จ่ายซื้อจะแจ้งอีกครั้งในเดือนสิงหาคมหลังจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

 
ผลประโยชน์ที่คาดว่าบริษัทจะได้รับจากการลงทุน คือ 1. ความร่วมมือระหว่างกลุ่มไทยยูเนี่ยน ไทร-ยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ และเชซ์นูส์ จะช่วยส่งเสริมความเชี่ยวชาญและสร้างความโปร่งใสให้กับลูกค้าของกลุ่มบริษัท 2. เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของบริษัทในอุตสาหกรรมล็อบสเตอร์แอตแลนติกเหนือ 3. การรวมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันช่วยให้กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยนพัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับ การควบคุมคุณภาพ และ ขยายผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษทั้งคุณภาพและบรรจุภัณฑ์

สำหรับ แหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท ขณะที่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น เป็นการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถเพิ่มรายได้และกำไรต่อบริษัทในกลุ่มไทยยูเนี่ยนได้
 

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ก.ค. 2559 เวลา : 17:25:16

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 3:47 am