ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ครม. ตั้ง'สมโภชน์ ราชแพทยาคม'นั่งรองเลขาฯ ครม.


 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติอนุมัติตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้ง นายสมโภชน์               ราชแพทยาคม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารต้น) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ให้ดำรงตำแหน่ง               รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักบริหารสูง) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่จะว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป 

  

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 05 ก.ค. 2559 เวลา : 17:32:17

10-12-2019
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ December 10, 2019, 5:22 am