ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
CK ลงนามสัญญางานเพิ่มเติมโครงการไซยะบุรี ในลาว มูลค่า 1.94 หมื่นลบ.


 

บมจ.ช.การช่าง (CK) แจ้งว่าบริษัท ช.การช่าง (ลาว) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างเหมาออกแบบจัดหา และก่อสร้าง (EPC Contract) สำหรับงานก่อสร้างเพิ่มเติมระยะที่ 1 และระยะที่ 2 สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี กับบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด มูลค่ารวม 19,400 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาแล้วเสร็จประมาณเดือนต.ค. 2562


โดยแบ่งงานก่อสร้างเพิ่มเติมเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1  มูลค่างานก่อสร้าง 14,650 ล้านบาท เป็นงานปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างโครงการบริเวณฝั่งขวาของลำน้ำโขงที่ได้ดำเนินการก่อสร้างในระหว่างปี 2554-2558 เพื่อเพิ่มเติมและแก้ไขปรับปรุงคุณลักษณะที่จำเป็นตามข้อกำหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมตามที่รัฐบาลลาวร้องขอ ได้แก่ การเพิ่มประตูระบายตะกอนและลดระดับความสูงของธรณีประตูระบายน้ำล้น การเพิ่มระบบทางปลาผ่าน การเสริมเหล็กเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวโครงสร้างมีความแข็งแรงมากขึ้น เป็นต้น
          
ระยะที่ 2  มูลค่างานก่อสร้าง 4,750 ล้านบาท เป็นงานแก้ไขและปรับเปลี่ยนแบบการก่อสร้างองค์ประกอบของโครงสร้างบริเวณฝั่งซ้ายของลำน้ำโขงที่จะดำเนินการระหว่างปี 59-62 ได้แก่ การปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบทางปลาผ่านการปรับลดช่องทางระบายตะกอนใต้โรงไฟฟ้า และการปรับลดความยาวของโรงไฟฟ้า และพื้นที่ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล เป็นต้น
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ก.ค. 2559 เวลา : 08:31:44

05-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 5, 2020, 7:46 am