ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ส.ป.ก.จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯในหลวงและราชินี


 


กระทรวงเกษตรฯ จัดงาน “พอเพียงยั่งยืน ผืนดินพระราชทาน สืบสานงานศิลปาชีพ ดวงประทีปนำประชาไทย” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “พอเพียงยั่งยืน ผืนดินพระราชทาน สืบสานงานศิลปาชีพ ดวงประทีปนำประชาไทย” ณ บริเวณหน้าสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
 
 
 
โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการต่าง ๆ มากมาย อาทิ โฉนดหมายเลข 1 การจัดที่ดินในผืนดินพระราชทาน 5 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา นครนายก ปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบจำนวน 3 ราย นำเสนอเรื่องราวของเกษตรกรต้นแบบ โครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง 3 ขั้น ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ขั้นที่ 3 โครงการหญ้าแฝกพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โครงการสอนศิลปาชีพในโรงเรียนขยายโอกาส พร้อมนำงานช่างฝีมือที่สำคัญ 10 ชิ้น และเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปทีดิน อีกทั้งยังมีการสาธิตการเขียนภาพสีน้ำมัน และการทำขนมไทย และสอนปฏิบัติการทำโมเสกเปลือกไข่ ปักผ้า และเย็บกระเป๋า โดยศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา”

นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์จากโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และการดำเนินรอยตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อาทิ สินค้าจากเกษตรกร 5 จังหวัดในผืนที่ดินพระราชทาน สินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน 20 จังหวัด สินค้าจากเกษตรกรในโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ๆ สินค้าประเภทงานศิลปะประดิษฐ์จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร สินค้าจากโครงการเกษตรกรรุ่นใหม่ และผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก เป็นต้น
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 07 ก.ค. 2559 เวลา : 09:39:40

24-05-2022
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ May 24, 2022, 1:28 am