ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ก.แรงงานเผย ปี 57 - มิ.ย.59 บรรจุงานในประเทศกว่า 1 ล้านคน เพิ่มรายได้กว่า 1 หมื่นลบ./เดือน


 


นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมให้คนไทยทุกกลุ่ม ทุกคนมีงานทำ ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยภายใต้รัฐบาลชุดปัจจุบัน ได้ปรับระบบการจัดหางานในรูปแบบใหม่ ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและสามารถ Matching ตำแหน่งงาน แหล่งงานและคนหางาน ระหว่างนายจ้างและคนหางานอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ศูนย์ Smart Job Center โดยจัดตั้งทั้งในส่วนกลาง และทั่วประเทศ พร้อม ๆ กับการใช้ระบบจัดหางานใน Smart Application ด้วย
 
 
จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2557 ถึงเดือนมิถุนายน 2559 พบว่ามีผู้หางานทำได้รับการบรรจุผ่าน Smart Job Center เฉพาะการทำงานในสถานประกอบการต่างๆในประเทศแล้ว จำนวน 1,076,218 คน  โดยแยกเป็น ปี 2557 จำนวน 371,635 คน ปี 2558  จำนวน 417,707 คน และปี 2559 ถึงเดือน มิ.ย. มีจำนวน 286,876 คน สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ได้รับการบรรจุงานประมาณ 10,992,802,735 บาทต่อเดือน  ทั้งนี้ คำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยในพื้นที่แต่ประเภทอาชีพ (ซึ่งเป็นข้อมูลจากนายจ้างที่แจ้งกรมการจัดหางาน)

นายธีรพลฯ กล่าวต่อไปว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ยังมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทำงานเชิงรุก ตรวจสอบตำแหน่งงานทุกระยะ เพื่อประโยชน์แก่ผู้หางานจะได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีความต้องการแรงงานประมาณ 38,000 – 45,000 อัตรา โดยเฉพาะเดือน พ.ค. 59 มีสถานประกอบการแจ้งตำแหน่งงานว่างมายังหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน จำนวน 38,806 อัตรา และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน พบว่า เพิ่มขึ้นจำนวน 2,213 อัตรา หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.05 ดังนั้น ผู้ที่กำลังหางานทำหรือต้องการเปลี่ยนงานสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือสอบถามสายด่วน 1694
 
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.ค. 2559 เวลา : 06:54:05

03-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 3, 2020, 6:42 pm