ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
สมอ. เชื่อขอใบอนุญาต มอก. เพิ่มหลังลดขั้นตอนการอนุญาตเหลือเพียง15วัน


 


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จัดสัมมนาผู้ประกอบการ (วันนี้) ชี้แจงการลดขั้นตอน และระยะเวลาการอนุญาตขอ มอก. ให้เร็วขึ้น พร้อมถ่ายโอนงานการตรวจประเมินโรงงานให้ IB ดำเนินงานแทน สมอ. เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการเพื่อการอนุญาตได้เร็วยิ่งขึ้น

นายธวัช ผลความดี เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า ขณะนี้ สมอ.ลดเวลาการอนุญาตให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเหลือเพียง 15 วัน เพื่อรองรับ พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตของทางราชการ ซึ่ง สมอ. มีพันธกิจในการออกใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานแก่ ผู้ทำ ผู้นำเข้า ได้พิจารณาทบทวนกระบวนการออกใบอนุญาตให้รวดเร็วยิ่งขึ้นตามนโยบาย Ease of Doing Business ของรัฐบาล

เลขาธิการ สมอ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิจารณาปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตของ สมอ. มีประเด็นหลักที่มีการเปลี่ยนแปลง

• การถ่ายโอนงานด้านการตรวจประเมินโรงงานให้ผู้ตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หน่วยตรวจ) หรือ Inspection Body (IB) โดย สมอ. จะถ่ายโอนการตรวจประเมินโรงงาน ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มี IB ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ปัจจุบันมี IB 14 หน่วยงานที่ สมอ.ถ่ายโอนงานให้แต่ สมอ. ยังดำเนินการด้วย เช่น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันรับรองไอเอสโอ สถานบันยานยนต์ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น โดย สมอ. จะถ่ายโอนงาน100% ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ โดยมีมาตรฐานที่จะถ่ายโอนงานให้ IB 14แห่งจำนวน 173 มอก. เป็นมาตรฐานบังคับจำนวน 43 มอก. คิดเป็น 40%. ของงาน สมอ.
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.ค. 2559 เวลา : 13:59:26

16-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 16, 2020, 8:42 pm