ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
ไทย-อินเดีย เดินหน้าเจรจา FTA หลังยืดเยื้อกว่า10ปี


 อินเดียเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าไทย-อินเดีย (ITTNC) ครั้งที่ 30 และการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

นางสาวศิรินารถ ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เปิดเผยว่า จะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าไทย-อินเดีย ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2559 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยการเจรจา FTA ไทย-อินเดีย ยืดเยื้อมานานกว่า 10 ปี เนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ในหลายประเด็น เช่น ข้อเสนอการเปิดตลาดสินค้า การจัดทำข้อบทการค้าบริการ การจัดทำข้อบทการลงทุน เป็นต้น ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมหลังเว้นว่างมากว่า 1 ปี ทั้งนี้ การพบปะหารือระหว่างผู้นำไทย-อินเดีย ที่ผ่านมาหลายครั้ง สองฝ่ายมีความเห็นพ้องกันให้เร่งหาข้อสรุปการเจรจาโดยเร็ว
 

นางสาวศิรินารถ กล่าวว่า สำหรับการเจรจาครั้งนี้ จะประกอบด้วยการประชุมคณะกรรมการเจรจากการค้า (TNC) ควบคู่ไปกับการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย อาทิ คณะทำงานด้านการค้าสินค้า คณะทำงานด้านกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและศุลกากร คณะทำงานด้านการค้าบริการ คณะทำงานด้านการลงทุน คณะทำงานด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) และคณะทำงานด้านมาตรการอุปสรรคที่เป็นเทคนิคทางการค้า (TBT) โดยไทยหวังว่า หากสามารถสรุปผลการเจรจา FTA ระหว่างกันได้ จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายทั้งด้านการค้าและการลงทุน เนื่องจากเป็นการขจัดอุปสรรคทางการค้าทั้งในรูปภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี การเพิ่มโอกาสการนำเข้าสินค้า รวมถึงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างกัน

ไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยตั้งอยู่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งอินเดียสามารถใช้ไทยเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงไปยังประเทศอาเซียนอื่น รวมไปถึงประเทศในเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เป็นต้น โดยจะเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าและแหล่งลงทุนใหม่ให้แก่อินเดียได้ ในขณะที่อินเดียมีนโยบาย Act East ที่สอดคล้องกับไทยที่มีนโยบาย Look West และนโยบาย Make in India ที่จะดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากยิ่งขึ้น และไทยก็สามารถใช้อินเดียเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ และตะวันออกกลางได้เช่นกัน ทั้งนี้ ปัจจุบันนักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนในอินเดียมากขึ้น อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท อิตาเลียนไทย เดเวล๊อปเมนต์ จำกัด และบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด

ในปี 2558 อินเดียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 15 ของไทย และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้ โดยการค้าสองฝ่ายมีมูลค่า 7,924.25 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 8.44 โดยไทยได้เปรียบดุลการค้า 2,667.48 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกมูลค่า 5,295.87 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 5.68 และนำเข้ามูลค่า 2,628.39 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 13.53

สินค้าส่งออกของไทยไปอินเดียที่มีศักยภาพ เช่น เพชรพลอย อัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าอุปโภคบริโภค น้ำผลไม้ ผลไม้แปรรูปอื่นๆ อาหารแปรรูป ของเล่น เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และสินค้าส่งออกของอินเดียมาไทย เช่น เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เคมีภัณฑ์ สินแร่โลหะ เศษโลหะ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เวชกรรม เภสัชกรรม เป็นต้น

 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 12 ก.ค. 2559 เวลา : 15:13:32

16-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 16, 2020, 9:36 pm