ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กองทุนอสังหาฯ ของ TMBAM สุดฮอต ประกาศจ่ายปันผลครั้งที่สามในรอบปี


 


TMBAM (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด) ประกาศข่าวดีจ่ายปันผล กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัมพลัส เป็นครั้งที่สามในรอบปี 2559 สำหรับงวดบัญชีตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 30 มิถุนายน 2559 ในอัตรา 0.235 บาทต่อหน่วยลงทุน โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กรกฎาคม ศกนี้ นี้ ถือเป็นการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง ยอดสะสมการจ่ายปันผลรวมทั้งสิ้น 1.2435 บาท ในช่วงประมาณสองปีนับแต่การจัดตั้งกองทุนขึ้นในวันที่ 30 มิ.ย.2557
          
ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด เปิดเผยเพิ่มเติมว่า "นับแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อเกือบสองปีที่ผ่านมากองทุนฯ ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างผลตอบแทนรวมได้ในระดับที่น่าพอใจ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากการลงทุนที่เริ่มตั้งแต่ช่วง IPO เมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้ลงทุนจะได้ผลตอบแทนในรูปเงินปันผลรวมกว่า 12.2435% ในรอบประมาณสองปี ซึ่งผลตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมส่วนเกินทุน (Capital Gain) ที่เกิดขึ้นอีกด้วย (ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 ภายหลังการหักจ่ายปันผลแล้ว NAV สุทธิอยู่ที่ 10.7282 บาท เพิ่มขึ้นจากราคา IPO ที่ 10 บาท)
 
 
 
ซึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้กองทุนสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้โดดเด่น สามารถสร้างกระแสรายได้ในรูปแบบเงินปันผลในระดับที่น่าพอใจ เชื่อว่าเกิดจากการวางกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม กล่าวคือการใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการบริหารกองทุน (Active Management) และการออกแบบให้กองทุนมีลักษณะเป็น Fund of Property Funds ทำให้ผู้จัดการกองทุนมีความยืดหยุ่นในการบริหารกองทุนที่สูง สามารถคัดสรรหน่วยลงทุน ตราสาร หรือหุ้นในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ได้ตามปัจจัยพื้นฐาน ขณะที่กรอบการลงทุนกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศจึงช่วยลดความเสี่ยงของการกระจุกตัวในกองทุนหรือสินทรัพย์ชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไป นอกจากนั้น การออกแบบกองทุนฯโดยมุ่งสร้างความแตกต่างให้กับอุตสาหกรรมกองทุนรวมด้านอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย คือด้วยการสร้างสภาพคล่องให้กองทุนสามารถซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญอีกด้วย
          
กองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มีกลยุทธ์การลงทุนเชิงรุก (Active Management) โดยเน้นลงทุนในหน่วยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไทย (Thai Property Fund /REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานไทย (Thai Infrastructure Fund) กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของต่างประเทศ เช่น สิงค์โปร์ (S-REITs) เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถลงทุนในหุ้นหรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ มีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี และมีลักษณะเป็น Income Provider เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะค่อนข้างยาว ชื่นชอบรายได้/ผลตอบแทนแบบกระแสเงินสดรับ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศที่มีบางส่วนได้ทำการป้องกันความเสี่ยงในอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการลงทุน 
          
ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอตี้ อินคัม พลัส หรือสนใจการลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆภายใต้การจัดการของบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บลจ.ทหารไทย โทร 1725 หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัท ได้แก่ธนาคารทหารไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตัวแทนการสนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือที่ เว็บไซต์ www.tmbam.com

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ก.ค. 2559 เวลา : 11:41:33

13-07-2020
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ July 13, 2020, 8:47 am