ข่าว เบรกกิ้งนิวส์
กทม.เผยห้องสมุดเมืองกรุงเทพฯเปิดให้บริการต้นปี 60


 


(13 ก.ค. 59) นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ในหัวข้อ “ความคาดหวังของประชาชนต่อห้องสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร” โดยมี เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้แทนจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนประชาชนและประชาคมในเขตพื้นที่เขตพระนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ โถงกิจกรรมอเนกประสงค์ 1 อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เขตพระนคร

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้รับคัดเลือกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้เป็นเมืองหนังสือโลกประจำปี 2556 (World Book Capital 2013) ซึ่ง 1 ใน 9 พันธกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ตามแผนงานส่งเสริมการอ่านที่ได้เสนอต่อ UNESCO คือ โครงการจัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library) สร้างกรุงเทพมหานครให้เป็น “มหานครแห่งการเรียนรู้” เพิ่มแหล่งการเรียนรู้ใหม่ที่รวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่า และแหล่งภูมิปัญญาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและครบวงจร ซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนให้คนกรุงเทพมหานคร โดยในวันนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมเสวนาขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนวคิด นำมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการวางอิฐก้อนแรก เพราะประชาชนเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร และจะเป็นแหล่งการเรียนรู้  ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้มีโอกาสมาใช้บริการร่วมกันได้ทุกคน

สำหรับความคืบหน้าในการปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น บริเวณสี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน ซึ่งกรุงเทพมหานครเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นสถานที่จัดตั้งหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครนั้น ขณะนี้การปรับปรุงโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 30 คาดว่าประมาณเดือน ส.ค. 59 จะสามารถดำเนินการงานตกแต่งภายใน ติดตั้งระบบสืบค้นและระบบมัลติมีเดีย โดยจะสามารถเปิดให้บริการแก่ประชาชนในต้นปี 2560
 
 

บันทึกโดย : Adminวันที่ : 13 ก.ค. 2559 เวลา : 18:03:47

28-01-2023
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ January 28, 2023, 11:33 am